Plan voor alternatief rekentoets naar Tweede Kamer

  0
  473

  Minister Slob heeft het plan ‘Een nieuw perspectief voor rekenen’ – dat moet dienen als alternatief voor de rekentoets – naar de Tweede Kamer gestuurd. Kern van dit plan is om rekenen een structurele plek in het curriculum te geven en te integreren in de verschillende vakken.

  Het plan is een reactie op de door de Tweede Kamer aangenomen motie (dec 2016) waarin de regering wordt verzocht om in overleg met de Nederlandse Vereniging van Wiskundeleraren (NVvW) een alternatief voor de rekentoets uit te werken. Deze rekentoets ligt sterk onder vuur en telt vanaf dit schooljaar ook voor het vwo niet meer mee voor het eindexamen.

  Met ‘Een nieuw perspectief voor rekenen’ wil de NVvW – die het plan heeft opgesteld met ondersteuning vanuit SLO en raadpleging van het vo en vervolgonderwijs – rekenen een structurele plek geven in het curriculum en integreren in de verschillende vakken. Hiermee sluit het plan aan bij Curriculum.nl, waarbinnen momenteel wordt nagedacht over de herziening van het curriculum. Een van de hoofddoelstellingen hierbij is het bevorderen van samenhang binnen de onderwijsinhoud. Het ‘Nieuwe perspectief voor rekenen’ zal ook worden gebruikt als input voor het ontwikkelteam rekenen en wiskunde van Curriculum.nu dat, net als de andere teams, deze maand van start gaat.

  Korte termijnoplossing

  Eerder hamerden de VO-raad en VNvW erop dat er ook op korte termijn – totdat rekenen een structurele plek in het herziene curriculum heeft gekregen – een (tijdelijke) oplossing moet komen, die garandeert dat de aandacht in het onderwijs voor rekenen en de opgebouwde expertise behouden blijven. Het is immers van het grootste belang dat leerlingen voldoende rekenvaardig de school verlaten. Momenteel zijn beide partijen in overleg met de minister over een dergelijke tussenoplossing. De minister wil rekenen hierbij opnieuw positioneren binnen de kaders van het huidige curriculum, zodat het op korte termijn mee kan gaan tellen voor het behalen van het diploma in alle schoolsoorten in het vo en in het mbo.

  De VO-raad benadrukt dat hierbij goed gekeken moet worden naar wat voor scholen, leerlingen en docenten haalbaar is en hoe rekenen binnen de kaders van het huidige curriculum geplaatst kan worden. Het is daarnaast belangrijk dat de ondersteuning voor scholen bij het vormgeven van hun rekenonderwijs via het Steunpunt taal en rekenen, behouden blijft. De minister schrijft in zijn brief hierop te blijven inzetten.

  Het streven is om voor de zomer een verder invulling van de tussenoplossing te hebben en hierover het debat te voeren met de Tweede Kamer, zo geeft de minister aan. De huidige regelgeving blijft van kracht tot het schooljaar 2019-2020.