Pilot Utrechtse basisscholen moet jeugd leren over drugscriminaliteit

  0
  39

  In groep 7 en 8 van de Ariënsschool in Hoograven en de Maaspleinschool in Rivierenwijk in Utrecht is vrijdag de pilot van een nieuw onderwijsprogramma van start gegaan. Met het programma Kapot Sterk hopen de gemeente, politie en het Openbaar Ministerie (OM) jeugd bewust te maken van de onaantrekkelijke kanten van een loopbaan in de drugscriminaliteit.

  Jongeren komen volgens de gemeente soms al jong in aanraking met (drugs)criminaliteit, doordat ze het op straat zien of omdat ze, zonder het zelf te weten, worden gevraagd eraan mee te doen. Doel van het onderwijsprogramma is om bij kinderen op jonge leeftijd te beginnen met het bouwen van weerbaarheid tegen de invloed van drugscriminaliteit.

  Jongeren zouden vaak een romantisch beeld hebben van het leven als drugscrimineel. In het nieuwe onderwijsprogramma wordt juist ingegaan op de negatieve kanten van de drugscriminaliteit.

  Er komen vragen aan bod zoals ‘wat zijn de consequenties van de keuze voor een criminele loopbaan?’ en ‘hoe weersta je groepsdruk en herken je soms subtiele ronselpraktijken van zogenaamde vrienden?’. Maar ook belangrijk zijn de dromen die kinderen hebben en wat er nodig is om die dromen waar te maken.

  Kapot Sterk bestaat uit vijf lessen, die worden gegeven door onder meer een officier van justitie, wijkagent, ervaringsdeskundigen en rolmodellen uit Rivierenwijk. De lessen worden aangevuld met discussieopdrachten, het tv-programma Over de Streep, een film en rollenspellen. Het programma richt zich ook op een positieve eerste kennismaking van de kinderen met politie, OM, Bureau Halt en Jongerenwerk Utrecht.

  Programma moet ontwrichtende effecten van drugscriminaliteit tegengaan

  Het programma is onderdeel van de aanpak Utrecht Zuid, die als doel heeft de ontwrichtende effecten van drugscriminaliteit in de wijken Hoograven, Rivierenwijk en Kanaleneiland tegen te gaan. De aanpak richt zich vooral op het voorkomen dat jongeren in de drugscriminaliteit belanden. Ook wordt gewerkt aan het verstoren van de criminele netwerken zelf.

  Na de pilot Kapot Sterk wordt gekeken of het programma kan uitbreiden naar het voortgezet onderwijs en mbo. Vanaf de middelbare school ervaren jongeren groepsdruk als heftiger en er is minder sociale controle door ouders. Ook de situatie rond het coronavirus maakt jeugd kwetsbaar voor criminelen, bijvoorbeeld omdat ze hun bijbaan kwijtraken en meer op straat en online zijn.