Oproep: onderzoek Schoolaanpak gezondheid en welzijn

  0
  99

  Wat doen scholen in Nederland rondom leefstijl, gezondheid en welzijn van leerlingen? Met hulp van scholen in het basis- en voortgezet onderwijs en mbo’s wordt dit in kaart gebracht. Vul hiervoor de vragenlijst in.

  Het onderzoek kijkt naar scholen die wel en niet werken volgens de zogenaamde Gezonde School-aanpak

  Gezonde School

  De Gezonde School-aanpak is ontwikkeld als onderdeel van het landelijke programma Gezonde School. De aanpak helpt scholen om structureel te werken aan een gezonde leefstijl van de leerlingen/studenten, om zo de gezondheid en het welzijn van hen te verhogen. Scholen kunnen hierbij worden ondersteund door een Gezonde School-adviseur van de GGD, of gaan zelf aan de slag met de informatie en materialen op de website.

  Doel

  Met de uitslagen van het onderzoek wordt advies gegeven aan onder andere gemeenten en GGD’s om de ondersteuning aan scholen te verbeteren.

  Hoe meewerken?

  Vul voor 1 december de vragenlijst in over uw schoollocatie via gezondheidenwelzijn.nl. Als dank ontvangt u een rapport over uw school. Daarin kunt u zien hoe uw school ervoor staat op elk van de onderdelen in het onderzoek, in vergelijking met het landelijke gemiddelde.