Opnemen pensioenbedrag in één keer uitgesteld tot 1 januari 2023

0
581

Op 12 januari 2021 heeft de Eerste Kamer ingestemd met het naar voren halen van een aantal maatregelen uit het Pensioenakkoord. Eén van de onderwerpen is het opnemen van een deel van het pensioen in één keer.

Het ABP meldt in zijn nieuwsbrief dat het pas vanaf 1 januari 2023 mogelijk wordt een deel van het pensioen in één keer op te nemen. Eerder was de ingangsdatum 1 januari 2022. Dit uitstel geeft pensioenfondsen de tijd om deze nieuwe keuzemogelijkheid goed te kunnen uitvoeren. Ook moet de exacte inhoud van de nieuwe keuzemogelijkheid de komende tijd nog verder worden besproken door de betrokken partijen.

Met deze regeling kan de werknemer tot maximaal 10 procent van zijn opgebouwde ouderdomspensioen in één keer op zijn rekening gestort krijgen. Voor de werknemer is het belangrijk te beseffen dat het opnemen van een bedrag in één keer betekent dat hij een lagere maandelijkse pensioenuitkering krijgt.

De mogelijkheid om een deel van het pensioenbedrag in één keer te laten uitbetalen, is een van de onderdelen van het nieuwe pensioenstelsel. Als de werknemer hiervoor kiest, dan krijgt hij tot maximaal 10 procent van het opgebouwde ouderdomspensioen op zijn rekening gestort.

Bron: AVS