Onderzoeken: Leervertragingen deels ingelopen. Maar cijfers schetsen geen volledig beeld

  0
  0

  De leervertraging die leerlingen tijdens de scholensluitingen opliepen, hebben zij deels weer ingelopen. Dat constateren onderzoekers van zowel Stichting Cito als het NCO vandaag. Dat ‘inlopen’ geldt vooral voor Rekenen en Spelling. De resultaten zijn een groot compliment aan het onderwijs, maar de vlag kan niet uit: De onderzoeken zeggen niks over andere vakken of de sociaalemotionele ontwikkeling van leerlingen en gaan bovendien over gemiddelden: de verschillen tussen leerlingen zijn vergroot.

  Geen volledig beeld

  Stichting Cito en NCO benadrukken in hun onderzoeken dat de cijfers geen volledig beeld geven. Gemiddeld zijn de vertragingen ingelopen maar zorgen blijven: 

  • Ten koste waarvan is de leervertraging ingelopen? Wie intensief aandacht besteedt aan de basisvakken, moet ook iets van het programma schrappen. Van andere vakken is (nog) niet bekend hoe leerlingen zich ontwikkeld hebben.  
  • Deze cijfers zeggen niks over andere vakken of het welzijn en de sociaalemotionele ontwikkeling van leerlingen. Ook bieden ze geen zicht op het SO en VSO 
  • De resultaten voor Begrijpend lezen geven reden tot aanhoudende aandacht voor dit vak. 
  • De grootste leergroei is doorgemaakt door sterke leerlingen. Zwakkere leerlingen lopen nog steeds iets achter. Focussen op gemiddelde cijfers kan een mist optrekken waarachter de zwakkere leerling worstelt. De lockdowns hebben de verschillen tussen leerlingen vergroot. 

  Meer lezen en downloads via PORaad.nl