Onderzoek: is 1 mei als landelijke aanmelddatum voor vo werkbaar?

  0
  218

  Het ministerie van OCW onderzoekt momenteel in hoeverre het voorstel om 1 mei te hanteren als dé landelijke aanmelddatum voor het vo, uitvoerbaar is voor vo-scholen. Alle scholen kunnen – via een vragenlijst die ze hebben ontvangen vanuit onderzoeksbureau Oberon – aangeven hoe zij hier tegen aankijken.

  Bovengenoemd voorstel is een van de aanpassingen rond de overgang po-vo die minister Slob voor de zomer aankondigde in een brief aan de Tweede Kamer. Daarnaast wil de minister ook de afname van de eindtoets vervroegen naar de eerste helft van maart, direct na het afgeven van het schooladvies. Deze aanpassingen moeten ertoe leiden dat eventuele heroverwegingen van dit schooladvies op basis van de eindtoets, altijd plaatsvinden voordat een leerling zich inschrijft voor het vo. Zo worden situaties voorkomen waarbij een leerling al ingeschreven staat op een school, vervolgens een ander schooladvies krijgt en dan niet meer terecht kan op de school waar hij of zij dan naar toe wil.

  Met deze plannen krijgen vo-scholen ook niet meer te maken met gewijzigde leerlingenaantallen later in het jaar door bijstellingen, maar krijgen ze álle aanmeldingen op één datum. De vraag is alleen of de voorgestelde datum van 1 mei werkbaar is voor scholen. De VO-raad heeft aangegeven dat 1 april de uiterlijke werkbare datum is.

  Om na te gaan of het mogelijk is om de aanmelddatum voor het vo vast te leggen op 1 mei, laat het ministerie van OCW door  Oberon in kaart brengen of dit voor het veld uitvoerbaar is. Alle scholen worden gevraagd de ontvangen vragenlijst hierover in te vullen. Het onderzoek richt zich op de huidige activiteiten die plaatsvinden na de aanmelding en hoe scholen aankijken tegen de uitvoerbaarheid van een dergelijke aanpassing.