Onderwijsraad onderzoekt rol en invulling van toetsing en examinering

    0
    484

    De minister voor OCW vraagt de Onderwijsraad om advies te geven over de rol en invulling van toetsing en examinering in het onderwijs.

    Lees de uitgebreide onderzoeksinformatie van Onderwijsraad

    Het advies bestrijkt alle sectoren van het publieke onderwijs – primair onderwijs, voortgezet onderwijs, middelbaar beroepsonderwijs, hoger beroepsonderwijs en wetenschappelijk onderwijs. Dat maakt het mogelijk na te gaan welke rol toetsen kunnen vervullen als schakels tussen schooltypen en opleidingen. In dit verband zal de Onderwijsraad ook kijken naar de variatie in diploma’s en selectie aan de poort van het vervolgonderwijs. In het advies worden ook toetspraktijken van de sectoren vergeleken om nieuwe inzichten op te doen voor een sector of het onderwijsstelsel als geheel.