Onderwijskoepel LVO: stop last in, first out bij leraren

  0
  942
  De stichting Limburgs Voortgezet Onderwijs (LVO) wil af van het last in, first outprincipe bij een overschot aan leraren.

  Dat zegt voorzitter Guido Beckers van de centrale directie in reactie op de groeiende onrust onder Maastrichtse scholieren, leraren, ouders en medewerkers, nu bekend is geworden dat 125 jonge leerkrachten van hun school in Maastricht worden gehaald en hun heil elders in de provincie moeten gaan zoeken. Beckers erkent weliswaar de noodzaak van deze sanering vanwege het al jaren teruglopende leerlingenaantal in Maastricht, maar pleit ervoor om bij overplaatsing van leraren “meer gecategoriseerd naar leeftijd te kijken”, het zogenoemde ‘afspiegelingsbeginsel’. “Daarmee voorkom je namelijk dat, zoals nu, alleen jonge docenten, zij met het minste aantal dienstjaren, naar elders moeten vertrekken.”

  Petitie
  Beckers zegt de betrokkenheid van leerlingen en hun ouders “buitengewoon op prijs te stellen” en “de zorgen over deze betreurenswaardige situatie te delen”. De door leerlingen van het Porta Mosana College gestarte petitie wordt door LVO “zeer serieus” genomen, stelt Beckers, die daaraan wel toevoegt dat het niet reëel is om te denken dat er nog iets aan de situatie verandert.

  Vakbonden
  “Het gaat namelijk om landelijke afspraken met vakbonden en medezeggenschapsraden. Wij hebben dat beleid enkel uit te voeren, maar doen wel ons best om de problematiek in krimpregio’s bij de politiek aan te kaarten. Vergeet niet dat deze problemen in de Randstad helemaal niet spelen; daar is sprake van een lerarentekort. Er zou veel meer oog moeten zijn voor de situatie in bijvoorbeeld Limburg.”