Onderwijs en Prinsjesdag

  0
  100

  Tijdens Prinsjesdag is een aantal maatregelen aangekondigd die volgend jaar uitgevoerd zullen gaan worden. Dit zijn de drie meest in het oog springende veranderingen.

  • Zo gaan werknemers in 2018, bij een gelijkblijvend belastbaar loon, iets minder belasting betalen. Deze verlaging wordt bereikt doordat de schijf waarover de belasting wordt berekend een hogere bovengrens krijgt dan nu het geval is, voor een hoger percentage belasting van toepassing wordt.
  • Tegenover een iets hoger netto inkomen (bij gelijkblijvend belastbaar loon) staat een verhoging van de zorgkosten. Op Prinsjesdag is aangegeven dat het eigen risico voor de zorgverzekering verhoogd zal worden naar € 400 per jaar. Later is aangegeven dat het eigen risico niet zal worden verhoogd in 2018, maar dat dit dan tot gevolg heeft dat de premie voor de basisverzekering wordt verhoogd in 2018. Het lijkt erop dat een verhoging van de zorgkosten op de een op andere manier wordt doorgevoerd.
  • De AOW-leeftijd en de pensioenleeftijd stijgen volgend jaar. De AOW-leeftijd gaat omhoog naar 66 jaar en de pensioenleeftijd wordt 68 jaar. De pensioenleeftijd is de leeftijd, waar pensioenfondsen mee rekenen om te bepalen op welke moment een medewerker de maximale pensioen- opbouw kunnen realiseren. Op dit moment is deze leeftijd nog 67 jaar. Verder zullen naar verwachting de pensioenpremies bij het ABP in 2018 stijgen. Waarschijnlijk wordt het premiepercentage door het ABP 1,4% hoger vastgesteld dan het huidige percentage van 21,5%. Van deze 1,4% wordt 30% ingehouden op jouw salaris. De overige 70% (0,98%) is voor rekening van je werkgever.