Onderwijs en ict: trends en ontwikkelingen om rekening mee te houden

  0
  557

  Lerarentekorten, toenemende kansenongelijkheid, de ontwikkeling van kunstmatige intelligentie: economische, sociale en technologische ontwikkelingen hebben invloed op het onderwijs. Waar moet het onderwijs rekening mee houden de komende jaren? In dit artikel lees je meer over de trends en ontwikkelingen op het gebied van ict en onderwijs.

  Scholen doen hun best om op een goede manier mee te gaan met de maatschappelijke en technologische ontwikkelingen. Schoolbesturen proberen hun ambities in een toenemend complexe context te realiseren. Er moet antwoord gevonden worden op vraagstukken als:

  • Hoe bied je een goede voorbereiding op een onvoorspelbare arbeidsmarkt?
  • Hoe ga je om met krimp en groei van het leerlingenaantal?
  • Hoe geef je ethische vraagstukken als gevolg van digitalisering een goede plek?

  Meerjarenkoers Kennisnet

  In de Meerjarenkoers van Kennisnet is een analyse gemaakt van de belangrijkste trends en ontwikkelingen die relevant zijn voor de ambities van het onderwijs en (direct of indirect) voor de relatie tussen onderwijs en ict. Dat is gedaan op basis van een DESTEP-analyse.

  In deze analyse laten we technologische, economische, sociaal-culturele, politiek-juridische, ecologische en demografische trends de revue passeren. De beschreven trends zijn geïdentificeerd op basis van verschillende bronnen, gesprekken over onderwijs en maatschappelijke ontwikkelingen en zijn voor alle onderwijssectoren waar Kennisnet zich op richt (primair en voorgezet onderwijs en het mbo) relevant.

  Benieuwd naar de trends en ontwikkelingen uit onze Meerjarenkoers? Bekijk de bijlage ‘trends en ontwikkelingen’ uit de Meerjarenkoers onderaan dit artikel. In de Meerjarenkoers van Kennisnet lees je hoe scholen op deze trends in kunnen spelen met een professionele inzet van ict.

  OnderwijsInzicht

  Wil je weten hoeveel impact ict-ontwikkelingen als kunstmatige intelligentie, Internet of Things en onderliggende technologieën hebben op het onderwijs? Kom dan op 18 januari naar OnderwijsInzicht. Op dit onderwijscongres publiceert Kennisnet het Technologiekompas, waarin we uitgebreid ingaan op deze ontwikkelingen.

  Onderwijs en ict: trends die het onderwijs beïnvloeden

  Met welke trends en ontwikkelingen moet het onderwijs de komende jaren rekening houden? Dat lees je in deze trendanalyse uit de Meerjarenkoers van Kennisnet.

  downloaden