Onderhandelingen cao-vo gaan ‘zeer moeizaam’

  0
  932

  Salaris, vaste contracten en taakbeleid. Dat zijn de punten waarover de bonden en de VO-raad nu al een tijd twisten bij de onderhandelingen voor een nieuwe cao in het voortgezet onderwijs.

  De laatst afgesloten cao voor het voortgezet onderwijs liep tot 1 oktober 2019, maar is met instemming van de bonden en werkgeversorganisatie VO-raad verlengd. Nu moet er uiterlijk 1 oktober 2020 een nieuwe cao zijn afgesloten waarover de bonden al een tijdje steggelen met de VO-raad. “Het gaat zeer moeizaam”, verzucht AOb-bestuurder Henrik de Moel. “Dat is ook begrijpelijk: er is tot nu toe geen extra structureel geld beschikbaar waarmee we bijvoorbeeld de werkdruk kunnen aanpakken. Vandaar ook dat wij staken op 30 en 31 januari. Voor het voortgezet onderwijs vragen wij om 1 miljard aan extra investeringen.”

  Maar binnen de ruimte die er wel is, komen de partijen ook niet makkelijk nader tot elkaar. “Naast loon, verschillen wij van mening over wat het onderwijs een aantrekkelijke sector maakt. Wij vinden dat in deze tijd van oplopende lerarentekorten mensen zo snel mogelijk, maar uiterlijk na twee jaar, een vaste baan moeten krijgen”, vertelt De Moel. “De VO-raad wil deze termijn oprekken.”

  Taakbeleid

  Ook zijn er problemen met de afspraken over taakbeleid. Taakbeleid moet ingebed zijn in het schoolplan, personeelsbeleid en formatieplan. “De werkgevers willen hierover zo min mogelijk vastleggen, terwijl onze leden willen dat hierover duidelijke afspraken worden gemaakt.”

  De Moel vervolgt: “Wat het proces ook bemoeilijkt is die 150 miljoen die het voortgezet onderwijs heeft gekregen via het convenant. De verdeling van dat geld moet op scholen plaatsvinden. Wij zijn bang dat het in de grote pot verdwijnt.” Vandaar dat de AOb oproept: “Ga op jouw school na waar jullie als onderwijspersoneel het geld aan willen besteden.”

  De nieuwe cao moet uiterlijk in oktober 2020 van kracht zijn. De Moel: “Collega’s hebben recht op een fatsoenlijke loonsverhoging. Besturen kunnen zich nu geen slecht werkgeverschap permitteren en moeten over de brug komen met goede arbeidsvoorwaarden.”

  Sectorraad

  De AOb-sectorraad – waarin leden zich laten horen over de cao en over onderwijsinhoud – wordt regelmatig geconsulteerd over de cao-onderhandelingen net als klankbordgroepen binnen de AOb. Zodra er een onderhandelaarsakkoord ligt, wordt dat via regionale bijeenkomsten en een digitale peiling voorgelegd aan de AOb-leden. Deze peiling is een advies aan de sectorraad. De raad neemt vervolgens een definitief besluit over het onderhandelaarsakkoord.