OCW wil met scholen praten over kwaliteit

  0
  128

  In het kader van twee beleidstrajecten, ‘Onderzoek naar doelmatigheid en toereikendheid’ en ‘Gedeeld beeld van kwaliteit’ wil het ministerie van OCW op systematische wijze vormen van kwaliteit in kaart brengen. Daarvoor worden in juni twee gesprekken georganiseerd met docenten, schoolleiders en bestuurders om het gesprek over kwaliteit te voeren.

  In de praktijk werken scholen aan diverse (schooleigen) aspecten van kwaliteit. Daarnaast wordt vanuit samenleving en politiek en vanuit scholen zelf meer verwacht dan enkel het voldoen aan de deugdelijkheidseisen. Toch blijft vaak nog ongewis welke kwaliteit, naast de deugdelijkheidseisen, scholen in de praktijk precies nastreven.

  Docenten, schoolleiders en bestuurders worden van harte uitgenodigd om deel te nemen aan een van deze gesprekken. Inschrijven kan door het online formulier in te vullen.

  Onderzoek naar de doelmatigheid en de toereikendheid van de bekostiging

  Opbrengsten van dit gesprek worden gebruikt voor het onderzoek naar de doelmatigheid en de toereikendheid van de bekostiging. Om dat onderzoek goed uit te kunnen voeren, is het nodig om een goed beeld te hebben van de verschillende soorten kwaliteit die in de sector worden gerealiseerd en de mate waarin de bekostiging toereikend is om deze kwaliteit te realiseren. Ook worden uitkomsten gebruikt bij de evaluatie van de deugdelijkheidseisen en in het kader van mogelijke verbeteringen van het onderwijstoezicht.

  De gespreksrondes vinden plaats op:

  Maandag 17 juni (Amersfoort)POVO
  10.00-12.00 uurBesturenBesturen
  14.00-16.00 uurSchoolleidersSchoolleiders
  17.00-19.00 uurLerarenLeraren
  Woensdag 26 juni (Den Haag)POVO
  10.00-12.00 uurBesturenBesturen
  14.00-16.00 uurSchoolleidersSchoolleiders
  17.00-19.00 uurLerarenLeraren