nu.nl: lerarentekort zorgt ook op middelbare scholen voor lesuitval

  0
  374

  Zeker tientallen Nederlandse middelbare scholen kampen met lesuitval vanwege een gebrek aan leraren, blijkt uit onderzoek van NU.nl onder 149 schoolleiders. In totaal deelde 20 procent van de middelbare scholen hun ervaring op in ieder geval één vestiging.

  Ook de Algemene Onderwijsbond (AOb) vertelt aan NU.nl dat ze van leden horen dat er lesuitval ontstaat door het lerarentekort. “Vooral wanneer mensen tijdens het schooljaar vertrekken of ziek worden is het heel ingewikkeld om vervanging te vinden.”

  Hoe groot de problemen precies zijn en hoe vaak er lessen uitvallen is volgens het AOb lastig te bepalen, omdat de problemen vaak minder zichtbaar zijn. “Wanneer je kind van zes geen leraar heeft en je opvang moet regelen, merk je dit als ouder direct. Wanneer je puberzoon al weken geen wiskunde heeft, kom je hier soms pas heel laat achter.”

  De VO-raad, de vereniging van scholen in het voortgezet onderwijs, schrijft aan NU.nl dat bij een groot deel van de scholen de meeste vacatures vervuld zijn. Maar de raad bevestigt ook dat er scholen zijn die meerdere vacatures hebben én dat het op sommige scholen soms niet lukt om hier een noodoplossing voor te vinden. Hierdoor ontstaat lesuitval.

  70 procent verwacht komend jaar lastig te vervullen vacatures

  In het onderzoek vroeg NU.nl aan schoolleiders in het voortgezet onderwijs of zij, net zoals schoolleiders in het basisonderwijs, een lerarentekort ervaren. Hieruit bleek dat ze zich op middelbare scholen inderdaad ook zorgen maken over een tekort aan leraren.

  Eén op de drie deelnemende schoolleiders had op het moment dat de vragenlijst werd ingevuld nog onvervulde vacatures. En van de schoolleiders die geen vacatures hadden, verwachtte ruim 70 procent dat wanneer er in het komende jaar vacatures bij sommige vakken ontstaan, ze lastig in te vullen zullen zijn.

  “Het is moeilijk om geschikte en gekwalificeerde kandidaten te vinden, of überhaupt kandidaten” aldus een van de schoolleiders die de vragenlijst invulde.

  Lesuitval door lerarentekort

  De scholen die nu hun vacatures niet krijgen vervuld, proberen dit op te lossen door parttimers extra te laten werken, door leraren via een uitzendbureau in te huren en dertig schoolleiders zeiden dat er lessen uitvallen omdat er geen leraar is.

  Jan Vons, directeur van het Zwin College in Oostburg in Zeeland, legt aan NU.nl uit dat het voor hem erg lastig is om tijdelijke vacatures, bijvoorbeeld bij langdurige ziekte of zwangerschapsverlof in te vullen. “De reisafstand naar onze school is meestal groot en mensen vinden het vaak niet de moeite waard om voor een korte periode te verhuizen.”

  “Wanneer we een vacature niet vervuld krijgen, proberen we dit bijvoorbeeld door middel van een uitzendbureau op te lossen of door parttimers extra te laten werken, maar dit lukt niet altijd. Dan moet je er bijvoorbeeld soms voor kiezen om een klas tijdelijk in plaats van drie uur, twee uur Frans per week te geven. In dat derde uur maken leerlingen dan zelfstandig oefeningen. Dat is natuurlijk geen echte oplossing.”

  Waar zitten de problemen?

  Uit de vragenlijst komt naar voren dat vooral vakken als wiskunde, natuurkunde en Duits kampen met een lerarentekort. Bij deze vakken is ook volgens de VO-raad al “geruime tijd” sprake van een lerarentekort, dit zijn de zogenoemde tekortvakken. Schoolleiders maken zich hiernaast ook zorgen over het vinden van voldoende leraren Nederlands en docenten voor de beroepsgerichte vakken in het vmbo.

  De tekorten zijn volgens de AOb op dit moment het grootst in de Randstad, maar doordat er in het hele land veel leraren met pensioen gaan de komende jaren, zal het probleem zich uitbreiden. De VO-raad bevestigt dat de komende jaren vacatures voor tekortvakken door het hele land steeds lastiger in te vullen zullen zijn.

  Ellen Berkien, directeur Bonhoeffer College, locatie Bruggertstraat in Enschede, maakt zich grote zorgen over het tekort aan leraren. “Door pensionering en doordat het bedrijfsleven vaak betere arbeidsvoorwaarden kan bieden, raak je leraren kwijt. Doordat we een school zijn die groeit en veel toekomstige leraren bij ons stage lopen, lukt het ons nu nog om voldoende leraren te vinden. Maar het is voor vakken als informatica, natuurkunde, Duits en economie soms heel lastig.”

  Verantwoording onderzoek

  NU.nl vroeg middelbare scholen met een vragenlijst naar hun ervaringen met het lerarentekort. De vragenlijst is ingevuld door schoolbesturen, maar ook door directeuren die voor één vestiging van een school verantwoordelijk zijn. In totaal deelde 20 procent van de middelbare scholen hun ervaring op in ieder geval één vestiging. 149 schoolleiders vulden de vragenlijst in.