Nieuwe regeling devices voor onderwijs op afstand door corona

  0
  355

  Het kabinet stelt opnieuw geld ter beschikking om leerlingen in het primair en voortgezet onderwijs van een tablet of laptop te voorzien. Leerlingen kunnen zo thuis onderwijs op afstand volgen, waardoor onderwijsachterstanden verder tegen worden gegaan. In de Kamerbrief kondigt minister Slob aan hiervoor 3 miljoen euro vrij te maken.

  LEES DE KAMERBRIEF ‘VOORKOMEN VAN ONDERWIJSACHTERSTANDEN DOOR DE CORONACRISIS’ 

  Door de aanhoudende coronacrisis zijn er steeds meer scholen die fysiek en digitaal onderwijs combineren. Maar niet alle kinderen hebben thuis de beschikking tot een device om online lessen te kunnen volgen. Met het extra geld kunnen naar verwachting zo’n 7.500 achterstandsleerlingen worden ondersteund. In het voorjaar stelde de minister in totaal 6,3 miljoen euro beschikbaar, waarmee al duizenden leerlingen zijn geholpen.

  VO-raad maakt afspraken over voorwaarden

  De VO-raad zal namens zijn leden in gesprek gaan met OCW om afspraken te maken over de subsidievoorwaarden, zodat duidelijk is welke scholen voor deze regeling in aanmerking komen en wat de scholen zelf moeten doen en wat ze zelf bij moeten dragen. Wanneer de voorwaarden zijn vastgesteld zullen wij berichten hoe de aanvraag kan worden ingediend.

  Uitvoering door Sivon

  Net als eerder dit jaar zal SIVON de tablets en laptops verstrekken. SIVON brengt nu alles in gereedheid en start gesprekken met leveranciers. Scholen met veel achterstandsleerlingen krijgen voorrang.

  Onderwijsachterstanden door corona

  Slob vindt het van groot belang dat alle leerlingen in de klas én thuis goed onderwijs kunnen blijven volgen, hoe lang de coronacrisis ook duurt. Het gaat hem aan het hart dat ondanks alle inspanningen van scholen en het kabinet onderwijsachterstanden de afgelopen maanden groter zijn geworden en bestaande verschillen tussen leerlingen zijn uitvergroot.