Het Nationaal Onderwijsmuseum: educatie dichter bij de kern

  0
  300

  Bij welke organisatie staat educatie dichter bij de kern dan bij het Nationaal Onderwijsmuseum? Het is bijna vanzelfsprekend, dat educatie als een van de pijlers van het museum wordt gezien. Wat is dan een grotere eer, dan de afdeling Educatie juist bij dit museum vorm te geven?

  In juli 2015 opende het Nationaal Onderwijsmuseum zijn deuren. In het vernieuwde museum kijken we naar het onderwijs van vroeger, reflecteren op het onderwijs van
  nu en denken na over het onderwijs van morgen. Het museum is er niet alleen voor dagrecreanten en actieve ouderen, maar juist ook voor en mét jongeren. Of die
  jongeren nu in familieverband het museum bezoeken of juist met school of vanuit de buitenschoolse opvang zich willen verdiepen in het onderwijs, iedereen is welkom. Maar iedereen is ook anders. Er valt nogal wat te vertellen, uit te leggen. Vanuit de afdeling Educatie proberen we een zo divers mogelijk aanbod te creëren voor elk doelgroep.

  KEN JE GROEP

  Bij elke groep speelt weer de vraag, hoe die het beste te benaderen. Welke objecten spreken een bepaalde doelgroep het meeste aan, wat is de spanningsboog?
  Elke groep is uniek en heeft eigen wensen en behoeftes. De allereerste vuistregel is dan ook: ken je groep! Bezoekers die vooral hun kennis willen verbreden en op zelfontplooiing uit zijn, kun je een veel inhoudelijkerprogramma aanbieden dan mensen die op zoek zijn
  naar nostalgie. Hoewel de variatie aan programma’s in het museum groot is, staat de rijke collectie van het museum altijd centraal. Een voor mij belangrijke doelgroep is het onderwijs zelf – hoe kan het ook anders met mijn docentenachtergrond. Leerlingen, studenten, docenten dus vooral. Maar we zijn er niet alleen vóór het onderwijs, maar
  werken juist ook mét het onderwijs: onderwijzers, leraren en interne cultuurcoördinatoren. Ons educatief aanbod voor het onderwijs is dan ook een interdisciplinaire educatieve leerlijn, die – naast de collectie – muziek, theater, dans, beeldende kunst en nieuwe media kan omvatten.

  AANBOD ALLE RICHTINGEN ONDERWIJS

  Het aanbod is groot. Om te beginnen richting leerlingen van het basisonderwijs. Terwijl leerlingen uit groep 1 en 2 spelenderwijs kennismaken met termen als ‘vroeger’, ‘verzameling’ en ‘musea’, gaan we met groep 3 en 4 aan de slag met emotionele geletterdheid – kinderen worden zich in deze leeftijdsfase per slot van rekening bewust van het feit, dat iedereen eigen gedachten, gevoelens en ideeën heeft. Met behulp van theater, muziek en schoolspullen van vroeger en nu reflecteren de kinderen op hun gevoelens en leren zich in te leven in de ander. Zo bouwen we aan empathie en emotionele geletterdheid! De bovenbouw van het primair onderwijs vindt met educatieve programma’s in het museum aansluiting bij het vak geschiedenis, bijvoorbeeld met het educatieve programma Middeleeuwse praktijken of de interactieve rondleiding School is van alle tijden.
  Maar in het Onderwijsmuseum staat méér dan alleen historische kennis centraal. Zo kunnen leerlingen uit het voortgezet onderwijs ook aan de slag met een programma als Jeugdjournaal 2.0, waarbij zij zelf met camera en microfoon een reportage maken en allerlei 21e-eeuwse vaardigheden inzetten. Zo trainen de leerlingen niet alleen hun  aardigheden in mediawijsheid, maar oefenen ook in communiceren, kritisch denken, creatief denken, samenwerken etc. Behalve het primair en voortgezet onderwijs, heeft
  het Nationaal Onderwijsmuseum van oudsher ook een enorm bereik bij het beroeps- en hoger onderwijs. Speciaal voor opleidingen als de PABO of onderwijsassistent, pedagogiek of pedagogisch medewerker zijn er rondleidingen door de onderwijsgeschiedenis. Zo maken de onderwijsprofessionals van morgen aan de hand van de grootste onderwijscollectie ter wereld een wandeling door het onderwijs van vroeger en zien zij, hoe we tot het onderwijs van nu gekomen zijn.