Muziekonderwijs is terug in de school

  0
  542

  Op welke wijze geven scholen en muziekpartners invulling aan de Impuls Muziekonderwijs? En welke opbrengsten ervaren de scholen en muziekpartners? Dit waren de onderzoeksvragen naar de tussenevaluatie die Sardes heeft uitgevoerd. Eén van de uitkomsten: muziekonderwijs is terug in de school!

  Vijftien scholen zijn bevraagd in interviews en in twee focusgroepen (een voor scholen en een voor muziekpartners) met als doel inzicht te krijgen in:

  • de invulling van de regeling: duiding, praktijken en voorbeelden van de aanvraag, uitvoering en borging;
  • de kwalitatieve opbrengsten van de regeling voor het werkveld;
  • ervaren succesfactoren en belemmerende factoren in de aanvraag, uitvoering en borging van de regeling.

  Een greep uit de bevindingen:

  • veel scholen gebruiken het eerste jaar voor het uitzoeken van een nieuwe methode en de aanschaf van instrumenten, omdat dit volgens hen een voorwaarde is voor goed muziekonderwijs;
  • muziekpartners ondersteunen de scholen met bijvoorbeeld workshops en individuele coaching in de klas;
  • muziek heeft weer een vaste plek op het rooster gekregen;
  • muziekpartners zijn van mening dat scholen wel wat meer eisen mogen stellen dan alleen ‘plezier in muziek’;
  • scholen zijn niet helemaal gerust op een duurzame borging van muziekonderwijs.

  Voor scholen en muziekpartners is één van de aanbevelingen om bij de vormgeving van muziekonderwijs (nog) meer te kijken naar de samenhang en integratie met andere vakken en de relatie tussen het binnen- en buitenschoolse. Ook zouden scholen zich, met steun van de muziekpartner, meer kunnen bekwamen in het formuleren van inhoudelijke doelen voor muziekonderwijs, en in de mogelijkheden waarop ze die doelen kunnen bereiken.