Meer beweging op basisschool: wat moet er volgens jou gebeuren?

  1
  424

  Minister Arie Slob van Onderwijs wil ervoor zorgen dat basisscholen meer bewegingsonderwijs aanbieden aan kinderen. Met de PO-Raad is hij van plan ‘aanvullende acties af te spreken’ om dat doel te realiseren. Dat meldt VOS/ABB.

  Slob komt met deze reactie nadat hij vragen kreeg van VVD-Kamerlid (en sportman) Rudmer Heerema. Hij stelde die vragen op zijn beurt naar aanleiding van berichten over de zorgwekkende ontwikkelingen van kinderen op het gebied van bewegingsvaardigheid, die vorige week in het nieuws kwamen.

  Slob noemt deze ontwikkeling geen goede zaak. Om die reden wil hij met de PO-Raad om de tafel om bewegingsonderwijs op basisscholen flink op de kaart te zetten. Hoe de ‘aanvullende acties’ waarover Slob spreekt eruit komen te zien, is nog onduidelijk. Onwaarschijnlijk is echter dat er op elke basisschool een vakleerkracht gymnastiek wordt ingezet, omdat de PO-Raad vorig jaar al aangaf dat die maatregel te duur uitvalt.

  Wat moet er volgens jou gebeuren?

  Wat moet er volgens jou gebeuren om ervoor te zorgen dat basisscholen meer bewegingsonderwijs aanbieden aan kinderen? Laat het ons weten in de reacties hieronder.

  1 Reactie

  1. Dag minister Slob ( beste Arie)

   Ik schrijf hier een hartenkreet als docent bewegingsonderwijs op een pabo.

   Om echt maximale winst te halen uit het besluit aan het begin van deze eeuw de kwaliteit van het bewegingsonderwijs in het primair onderwijs te verbeteren en dat mede te bewerkstelligen door het opleiden en aanstellen van speciaal opgeleide vakleerkrachten via pabo’s in het primair onderwijs , is het beslist noodzakelijk dat er binnen de basisscholen een andere praktijk ontstaat met betrekking tot het aanstellen van groepsleerkrachten met die speciale bevoegdheid.

   Niet zoals het nu nogal eens gaat: veel scholenclusters kiezen de weg van de minste weerstand en willen alle (nieuwe) personeelsleden die bevoegdheid te laten halen ook zij die beslist geen affiniteit hebben met dit vak(er wordt soms zelfs ook druk uitgeoefend op solliciterende starters om die bevoegdheid te halen).

   Wel zoals het zou moeten en zoals het bedoeld is: groepsleerkrachten met een bijzondere affiniteit en een goede kwaliteit ten aanzien van bewegen en bewegingsonderwijs gaan zich specialiseren en worden (eventueel naast “gewoon” groepsleerkracht) ook vakleerkracht die (een deel van) de lessen bewegingsonderwijs verzorgt. Tevens kan deze vakleerkracht de zittende bevoegde groepsleerkrachten ondersteunen bij de vormgeving van hun lessen en hij/zij zorgt voor een beweeg- /sportprogramma buiten de gymlessen om ( op speelpleinen, tijdens sportdagen, via introductieprogramma’s van sportverenigingen etc)
   Beste minister Slob : Doe er alles aan om schoolbesturen en directeuren ervan te doordringen dat dit de beste weg is om kwaliteit te borgen en om bij te dragen aan een gezonde bewegingscultuur. Ondersteun waar nodig met extra geld om formatie op dit punt rond te krijgen. Wees niet krenterig op dit punt, maar laat merken dat de wil er is om echt recht te doen aan het destijds genomen besluit de kwaliteit van bewegingsonderwijs stevig op te krikken. Alleen dan zullen de kinderen structureel verzekerd worden van goed bewegingsonderwijs en zorgen we ervoor dat niet elke groepsleerkracht gepijnigd wordt om de soms ingewikkelde , spannende, risicovolle, maar zeker ook schitterende activiteiten dan toch maar niet op te nemen in het lesprogramma.

   Een levendig ,uitdagend, spannend en plezierig programma bewegingsonderwijs met voldoende kansen voor alle kinderen op verschillende niveaus biedt de beste garantie voor een gezond en bewegingsrijk leven op de lange duur.
   Ik daag u uit om hier werk van te maken en wens u wijsheid om goede besluiten hieromtrent te nemen.

   Met hartelijke groet,
   frank van der stege,
   vakdocent bewegingsonderwijs,
   opleidingsdocent en supervisor
   Hogeschool Viaa (pabo) Zwolle