Minister gaat aan de slag met nieuw experiment flexibele schooltijden

  0
  53

  Komend schooljaar kunnen scholen uit het experiment flexibele onderwijstijden nog op dezelfde voet verder gaan. Vanaf schooljaar 2020/2021 start er een nieuw experiment, schrijft minister Slob (Onderwijs) in reactie op de aangenomen motie van VVD, D66, en CDA. Of alle huidige deelnemende scholen daaraan kunnen meedoen, hangt af van de voorwaarden die nog uitgewerkt moeten worden.

  Slob zal de huidige deelnemende scholen betrekken bij de vormgeving van een nieuw experiment. Een vereiste van de Kamer is in ieder geval dat flexibele onderwijstijden gelden voor álle leerlingen van een school, ongeacht financiële bijdragen van ouders. Ook moet er instemming zijn van de medezeggenschapsraad en moet de onderwijskwaliteit in orde zijn, om in de toekomst te mogen afwijken van de centraal vastgestelde vakanties en de vijfdaagse schoolweek.

  Andere spelregels

  Nog dit jaar zal minister Slob de Kamer informeren over de vormgeving van een nieuw experiment. De PO-Raad vindt dat de minister de scholen onvoldoende zekerheid biedt voor de toekomst door mogelijk de spelregels voor flexibele onderwijstijden te veranderen. Zij vindt het bovendien onwenselijk als de scholen weer een nieuwe procedure doormoeten, om hetzelfde te kunnen blijven doen, namelijk goed en flexibel onderwijs bieden.

  Wat de PO-Raad betreft wordt de door de Kamer gevraagde wetswijziging daarnaast teveel op de lange baan geschoven.