Magazine Naar School! over gelijke kansen

  0
  159

  Het najaarsnummer van magazine naar School! gaat onder meer over gelijke kansen. Andere onderwerpen die aan bod komen: de herijking van de kernwaarden van het openbaar onderwijs en het concretiseren van de openbare identiteit.

  Van weekendschool tot buddyprojecten: overal worden initiatieven genomen om kinderen die het nodig hebben, een extra duwtje in de rug te geven. Alles om hun gelijke kansen te geven. Want dat lukt alleen als je oog hebt voor de verschillen. Dat is de gedachte achter de Gelijke Kansen Alliantie. Magazine Naar School! ging kijken hoe in Groningen en in Heerlen wordt gewerkt aan kansengelijkheid.

  Kansengelijkheid komt ook aan bod in een artikel over een checklist die student Lianne Baars tijdens haar stage bij VOS/ABB heeft gemaakt. Het is een handige online checklist waarmee basisscholen kunnen zien in hoeverre zij gelijke kansen bieden.

  Kernwaarden openbaar onderwijs

  Projectleider Eline Bakker van VOS/ABB vertelt in het najaarsnummer over de herijking van de kernwaarden van het openbaar onderwijs. Daarover is de afgelopen tijd uitgebreid gebrainstormd. Met als doel: nieuwe kernwaarden die aansluiten bij wat de diverse samenleving nu en de toekomst vraagt. In maart 2020 worden die nieuwe waarden tijdens een onderwijsconferentie gelanceerd.

  De kernwaarden komen ook aan bod in de rubriek Trots. Bestuursvoorzitter Hannelore Bruggeman van Scholengroep Veluwezoom legt uit wat onder het motto ikjijwij de concrete invulling van de openbare identiteit inhoudt. Zij ziet dat het effect heeft: meer ouders kiezen voor een openbare school!

  Minister voor bijzonder onderwijs

  Dat het openbaar onderwijs momenteel ook tegenwind heeft, vertelt directeur Hans Teegelbeckers van VOS/ABB in zijn column. In het kader van het wetsvoorstel Meer ruimte voor nieuwe scholen noemt hij Arie Slob ‘minister voor bijzonder onderwijs’.

  Teegelbeckers laat zien dat er met dit wetsvoorstel een garantiefunctie van het bijzonder onderwijs komt. ‘De minister zegt wel dat de garantiefunctie van openbaar onderwijs blijft bestaan, maar dat blijft bij woorden.’

  Cor van Montfort, lid van de Onderwijsraad, benadrukt in Naar School! dat het belangrijk is voor schoolbesturen om transparant te zijn en zich te verantwoorden.
  Daar is lef voor nodig, maar ‘als je het goed doet, kun je er als organisatie geweldig veel van leren en levert het waardevolle sturingsinformatie op!’.

  Andere onderwerpen die aan bod komen in het najaarsnummer:

  • Employee journey: personeel binden door goed te luisteren
  • Klimaatneutraal basisonderwijs in Boekel
  • De Wnra komt eraan! Zijn uw beleidsstukken Wnra-proof?
  • Scholen mogen fusiecompensatie houden
  • Transitievergoeding ook bij korte contracten

  Magazine Naar School!

  Het VOS/ABB-magazine Naar School! verschijnt vijf keer per jaar in een oplage van 3000 exemplaren. Leden van VOS/ABB krijgen het magazine gratis toegestuurd. Dit geldt voor bij VOS/ABB aangesloten besturen én hun scholen.

  Bovenschoolse directies kunnen op aanvraag ook één gratis abonnement nemen. U kunt daarvoor een mailtje sturen naar [email protected] onder vermelding van ‘Abonnement Naar School!’. Vermeld in uw mail uw naam of de naam van uw organisatie en het adres waarop u het magazine wilt ontvangen.

  Niet-leden kunnen een abonnement op Naar School! nemen voor 29,50 euro per jaar. Ook hiervoor geldt dat u een mailtje kunt sturen naar [email protected] onder vermelding van ‘Abonnement Naar School!’. Vermeld in uw mail uw naam of de naam van uw organisatie en het adres waarop u het magazine wilt ontvangen.