Maak mediagebruik kind bespreekbaar

0
110

Monitor Mediagebruik 7 – 12 jaar gepubliceerd

Veel ouders twijfelen aan de mediavaardigheden van hun kinderen. Met name aan hun vermogen om goed met sociale media om te gaan en hoe ze hun eigen mediagedrag onder controle kunnen houden. Ook echt en onecht van elkaar kunnen onderscheiden lijkt volgens ouders een belangrijke opgave te zijn voor kinderen om mediaboodschappen goed te kunnen duiden. Toch geven ouders aan relatief weinig te doen aan actieve mediaopvoeding. Zo blijkt uit de nieuwe Monitor Mediagebruik 7 – 12 jaar die vandaag is gepubliceerd.

Kinderen in de leeftijd 7 tot en met 12 jaar zijn volgens hun ouders ruim 3 uur per dag met media bezig. Ongeveer de helft (48%) van de ouders geeft aan dat hun kind sinds de lockdown beduidend meer achter een beeldscherm zit dan voorheen. Een kwart van de ouders (26%) vindt het lastiger om in deze tijd het mediagebruik van het kind in te perken. Restricties opleggen doet gemiddeld maar 28% van de ouders.

In de ochtend en middag zijn kinderen vooral zelfstandig of met vriendjes, zusjes of broertjes bezig met media. Ouders vinden media daarbij handig als ‘oppas’ om kinderen tot rust te brengen, verveling tegen te gaan of om zichzelf de gelegenheid te geven tot andere bezigheden. Van verschillende mediaopvoedstrategieën komt supervisie (van een afstand meekijken en helpen bij online huiswerk) dan ook het meest voor; gemiddeld doet 46% van de ouders dit.

Bron: Mediawijzer  (incl onderzoeksrapport)