Maak leerlingen bewuster van het belang van privacy

  0
  282

  Op school doe je er alles aan om informatiebeveiliging en privacy (IBP) goed te regelen zodat je school voldoet aan de privacywetgeving. Maar in hoeverre zijn leerlingen zich bewust van hun privacy? Het is belangrijk om met leerlingen het gesprek aan te gaan over privacy. Hoe je dat doet, lees je in dit artikel.

  Door de komst van de nieuwe privacywetgeving (AVG) zijn scholen zich steeds bewuster van het belang van het goed regelen van informatiebeveiliging en privacy (IBP). Er wordt IBP-beleid gemaakt en er worden gedragscodes vastgelegd en afspraken gemaakt over het omgaan met persoonsgegevens van leerlingen, ouders en medewerkers. Ook voor medewerkers wordt steeds vaker extra aandacht besteed aan bewustwording van de risico’s die de inzet van ict met zich meebrengt. Kortom, scholen zijn over het algemeen goed bezig.

  Leerlingen bewuster maken

  Als school kun je alles goed geregeld hebben, maar wat weten leerlingen eigenlijk van IBP en persoonsgegevens?

  Leerlingen maken veel gebruik van digitale middelen; 95% van de leerlingen in groep 8 heeft bijvoorbeeld een smartphone. Een groot deel is ook actief op sociale media. Op die sociale kanalen delen zij allerlei informatie, zoals berichten, foto’s en video’s. Maar weten zij bijvoorbeeld dat foto’s en gegevens ook persoonsgegevens zijn?

  Het is erg belangrijk dat leerlingen weten wat privacy is en hoe je daar mee omgaat en wat school van hen verwacht. Ga dit eens na aan de hand van onderstaande checklist en kijk eens hoe vaak je ‘ja’ kunt antwoorden op onderstaande stellingen:

  Checklist

  • Mijn leerlingen weten wat de AVG is
  • Mijn leerlingen weten wat persoonsgegevens zijn
  • Mijn leerlingen weten waarom privacy belangrijk is
  • Mijn leerlingen weten wat er op school van hen verwacht wordt als het gaat over rekening houden met de privacy van medeleerlingen
  • Mijn leerlingen weten hoe het zit met toestemming geven voor het gebruik van beeldmateriaal en sociale media
  • Mijn leerlingen weten waar ze op moeten letten als ze online zijn
  • Mijn leerlingen weten wat de afspraken op school zijn als ze werken via het schoolnetwerk
  • Mijn leerlingen weten welke rechten zij hebben als het gaat over bijvoorbeeld het inzien, wijzigen van hun persoonsgegevens
  • Mijn leerlingen weten waar ze terecht kunnen met vragen over privacy

  Zo maak je leerlingen bewuster

  Antwoordde je vaker ‘nee’ op de stellingen dan ‘ja’? Denk dan eens na hoe je leerlingen bewuster kunt maken van het belang van privacy. Kennisnet en de sectorraden kunnen je hier uiteraard bij helpen. We hebben de belangrijkste hulpmiddelen op een rij gezet:

  • Start een gesprek met leerlingen aan de hand van de 25 hulpvragen informatiebeveiliging over onder andere informatiebeveiliging, hacks en DDoS-aanvallen op schoolsystemen. Dit laatste gebeurt regelmatig door leerlingen.
  • Start een gesprek met leerlingen aan de hand van de 25 hulpvragen privacy. Wat deel je bijvoorbeeld wel en wat niet via sociale media?
  • Praat over mediawijsheid met leerlingen, één van de vier basisvaardigheden van digitale geletterdheid. Hoe je digitale geletterdheid aanpakt, lees je in het handboek digitale geletterdheid.
  • De Autoriteit Persoonsgegevens heeft ook een aantal lessen gemaakt over privacy. Deze kunnen leraren op jouw school in de klas gebruiken.
  • Flyer: ‘Privacy gaat ook jou aan!’ De flyer geeft uitleg over de AVG, wat er van leerlingen wordt verwacht en waar zijn terecht kunnen met vragen over privacy. Deze flyer download je onderaan deze webpagina en kun je laten delen door de leraar in de klas. (Met dank aan het Stedelijk Dalton Lyceum Dordrecht)