Lessenreeks klimaatverandering

  0
  908

  Het project ‘Grenzeloos’ van het Centrum voor Mondiaal Onderwijs biedt verschillende digitale lessenreeksen aan voor leerlingen van 14-17 jaar van Havo en VWO.

  De meest recente lessenreeks gaat over klimaatverandering. De leerlingen leren het verschil tussen weer en klimaat, ze horen alles over het (natuurlijke en versterkte) broeikaseffect en ze kijken naar klimaatveranderingen in het verleden. Ze onderzoeken de controverses rondom de klimaatverandering en ze worden geïnformeerd over de gevolgen van de klimaatverandering voor de natuur, plant, dier en mens. Ze kunnen hoop putten uit de klimaatverdragen die zijn gesloten en ze leren over mogelijke oplossingen in de vorm van geo-engineering en fossielvrije energie. En niet onbelangrijk: ze kijken naar wat scholen kunnen doen om de klimaatverandering tegen te gaan én wat de leerlingen zelf kunnen doen.
  De slotopdracht is gekoppeld aan (ludieke) leerlingenacties. Daarvoor is een budget van de Europese Unie beschikbaar (maximaal tweeduizend euro per leerlingenactie op maximaal tien scholen).

  De lessenreeks bestaat uit elf thema’s rondom klimaatverandering. Elke thema is goed voor twee lesuren. Het staat de docent vrij om uit de lessen zijn/haar eigen keuzes te maken. Voor docenten is er bij elke les een docentenhandleiding beschikbaar met educatieve suggesties, antwoorden op de vragen en de kerndoelen/eindtermen.

  CMO leert graag van de ervaringen van de docenten. Voor docenten die de lessenreeks ‘Klimaatverandering’ in de klas willen uittesten heeft CMO ook een budget van de EU-beschikbaar.
  Als  u de lessenreeks wilt uittesten én u daarna de leerlingen enthousiast kunt krijgen voor een eigen leerlingenactie slaat de school twee vliegen in een (financiële) klap.

  Naast een lessenreeks over klimaatverandering heeft CMO ook lessenreeksen over globalisering en vluchtelingen & asielzoekers uitgebracht. In september is CMO ook gestart met een nieuwe lessenreeks over migratie. Voor de docenten die ook aan de nieuwe lessenreeks ‘Migratie’ willen meewerken heeft CMO een budget beschikbaar.

  Zie voor meer informatie https://www.cmo.nl/grenzeloos  en https://www.cmo.nl/grenzeloos/index.php/klimaatverandering2 of neem contact met Harry de Ridder van CMO: [email protected] of 024-3615902.