Lerarenbeurs weer aan te vragen vanaf 1 april

  0
  1724

  Leraren kunnen tussen 1 april en 30 juni 2018 weer een lerarenbeurs aanvragen om een bachelor- of masteropleiding te volgen. Zo kunnen zij hun deskundigheid vergroten of zich (verder) specialiseren.

  Met de lerarenbeurs kunnen leraren investeren in hun eigen verdere professionalisering. Dit is niet alleen verrijkend voor de leraar zelf maar kan ook bijdragen aan de schoolontwikkeling en vernieuwing van het onderwijs op een school.

  Leraren ontvangen een financiële tegemoetkoming voor collegegeld (maximaal 7000 euro per jaar) en studie- en reiskosten (maximaal 700 euro per jaar). Daarnaast kan het schoolbestuur subsidie krijgen om de leraar studieverlof te geven en een vervanger aan te stellen.

  Meer informatie en beurs aanvragen

  Meer informatie over onder meer de voorwaarden is te vinden op de website van DUO. Vanaf 1 april vindt u hier ook het aanvraagformulier.

  De beurs kan worden aangevraagd door bevoegde leraren in het primair tot en met het hoger beroepsonderwijs. De beurs wordt toegekend per onderwijssector en op volgorde van binnenkomst.

  Leraren kunnen een lerarenbeurs aanvragen voor maximaal drie jaar. De beurs moet wel elk jaar opnieuw worden aangevraagd, omdat de subsidie voor studiekosten en voor studieverlof telkens voor één studiejaar wordt toegekend. Leraren die al eerder een lerarenbeurs hebben gehad, krijgen voorrang voor het tweede of derde jaar.