Leraren en cijferlijst onder druk door agressieve leerlingen

  0
  854

  Leraren willen meer tijd voor het trainen van sociaal emotionele vaardigheden bij hun leerlingen. Nu krijgen zij hier amper tijd voor. Dit leidt tot gedragsproblemen in de klas en slechtere schoolprestaties.

  Dat blijkt uit onderzoek onder duizend Nederlandse leraren, uitgevoerd in opdracht van de Samenwerkende Gezondheidsfondsen (SGF). Driekwart van de docenten (77 procent) wil meer aandacht kunnen schenken aan de sociaal emotionele vaardigheden van hun leerlingen.

  SGF – een vereniging van twintig partijen die zich inzetten voor een gezonder Nederland, waaronder het Diabetes Fonds, de Hartstichting en KWF – ondersteunt dit pleidooi en roept de Tweede Kamer op hier rekening mee te houden bij de herziening van het onderwijsprogramma.

  ,,De Inspectie van het Onderwijs ziet een toenemende trend van kinderen en jongeren die jeugdzorg nodig hebben, ongezond gedrag vertonen en met psychische problemen kampen”, zegt SGF-directeur Mark Monsma. ,,Dit leidt ook tot slechtere leerprestaties. Wij dringen er bij de politiek op aan om in het onderwijsprogramma ruimte vrij te maken voor de ontwikkeling van sociaal emotionele vaardigheden van kinderen. Daarmee geef je ze een stevige basis om gezond op te kunnen groeien.”

  Gedragsproblemen nemen toe in de klas

  Uit het onderzoek, uitgevoerd door Market Response, blijkt dat 47 procent van de leerkrachten te maken heeft met klassen waarin hooguit de helft van de leerlingen beschikt over voldoende sociaal emotionele vaardigheden.

  ,,Gedragsproblemen in de klas nemen toe”, zegt onderwijsexpert Kees van Overveld. ,,Ongewenst gedrag zoals slaan, schoppen en schelden. Ze hebben vaker een kort lontje. Eerst handelen, dan pas nadenken.”

  Volgens Van Overveld zijn er talloze programma’s waarmee scholen hun leerlingen sociaal emotionele vaardigheden kunnen bijbrengen, maar wordt er veel te weinig gebruik van gemaakt. ,,Doodzonde, want uit onderzoek blijkt dat ze bewezen effect hebben. De sfeer in de klas verbetert, kinderen gaan positiever met elkaar om, er is minder ruzie en uiteindelijk verbeteren de leerresultaten. Een kind dat goed in zijn vel zit, zal beter presteren. Zo simpel is het.”

  Het lesprogramma voor het basis- en voortgezet onderwijs gaat flink op de schop. Donderdag 5 maart debatteert de Tweede Kamer hierover met onderwijsminister Arie Slob.