Kinderen presteren slechter door lerarentekort

  0
  214

  De leerresultaten van Nederlandse kinderen gaan achteruit als gevolg van het lerarentekort. Ze hebben een kleinere woordenschat, slechtere Cito-scores en koersen zelfs af op een lager schooladvies.

  Dat zeggen een kleine drieduizend leraren, schooldirecteuren en onderwijsondersteuners in een enquête van CNV Onderwijs en deze krant. Negentig procent stelt dat het kennisniveau van leerlingen bij rekenen, taal, spelling en begrijpend lezen achteruitgaat. Ze constateren dat vooral de grote uitval van leraren en steeds wisselende gezichten voor de klas funest zijn voor de leerresultaten. ,,We hebben meer uitstroom naar lagere niveaus van voortgezet onderwijs dan vijf jaar geleden, slechtere Cito-scores en een beperktere woordenschat’’, aldus een leerkracht.  

  Mindere resultaten

  De Onderwijsinspectie constateerde eerder dat de reken- en taalresultaten van basisschoolleerlingen de afgelopen twintig jaar achteruitgingen. Maar volgens duizenden leraren en directeuren holt de kennis door het lerarentekort verder achteruit. ,,Dit is schokkend. Het lerarentekort gaat ten koste van onze kinderen. Als ze de kernvakken taal en rekenen niet goed genoeg leren, heeft dat gevolgen voor alle vakken en uiteindelijk hun vervolgopleidingen”, constateert CNV-bestuurder Jan de Vries. 

  De problemen ontstaan al in de lagere klassen van de basisschool, vooral in de groepen zonder vaste leerkracht. ,,Het afgelopen schooljaar is onze hele groep 5 behoorlijk onderuitgegaan op de Cito-toetsen. Dit was een direct gevolg van het niet kunnen vinden van een goede invalleerkracht na een burn-out van de vaste leerkracht”, aldus één van de respondenten.

  Wisselende gezichten

  Door de vele wisselende gezichten krijgen de kinderen niet altijd alle lesstof. Bovendien kunnen ze de stof niet altijd goed genoeg oefenen, waardoor ze toetsen slechter maken. ,,Kinderen krijgen hapsnap les. Het aanleren van strategieën om vaardigheden te laten beklijven, schiet er bij in”, verklaart een leerkracht. Er vallen gaten in de zogenoemde doorlopende leerlijn, waarbij de lesstof voor de kinderen in de hele schoolcarrière goed hoort aan te sluiten. 

  Dat merken ook middelbare scholen. Zij constateren dat kinderen binnenkomen met bijvoorbeeld achterstanden op het gebied van spelling. ,,Verwachte voorkennis ontbreekt. Leerlingen hebben een lager niveau qua begrip en toepassing bij opdrachten”, zegt een docent. Ook zijn nogal eens de tafels niet genoeg in de hoofden van leerlingen gestampt.