Kabinet: alle vo-leerlingen voortaan op parlementsbezoek

  0
  144
  Het kabinet wil het voor elke leerling in het voortgezet onderwijs mogelijk maken om in hun schooltijd een bezoek te brengen aan het parlement, om hier zelf te ervaren hoe de democratie werkt en kennis op te doen over onze democratische waarden. Hiervoor wordt structureel tot 4,8 miljoen euro beschikbaar gesteld uit de extra middelen voor cultuur. Dit schrijven de bewindslieden van OCW en BZK op 11 oktober in een brief aan de Tweede Kamer.

  Op dit moment bezoekt 40% van de vo-leerlingen de Tweede Kamer, via ProDemos, het huis voor democratie en rechtsstaat. Onder scholen is er veel animo voor deze bezoeken; vaak is de intekening voor een volgend schooljaar na enkele dagen alweer vol, aldus de ministers in hun brief aan de Kamer. Het kabinet wil daarom in samenwerking met het parlement en ProDemos de capaciteit voor deze bezoeken vergroten. Doel is met ingang van volgend schooljaar in drie jaar toe te groeien naar de situatie waarin elke leerling ten minste een keer in zijn of haar middelbare schooltijd naar de Tweede Kamer kan gaan.

  Ondersteuning voor scholen

  Alle scholen krijgen informatie toegestuurd over de mogelijkheid om het parlement te bezoeken en hoe ze zich kunnen aanmelden, en met de capaciteitsuitbreiding wordt aanmelden dus makkelijker gemaakt. Daarnaast wordt voortaan voor alle scholen busvervoer van en naar Den Haag geregeld. Ook zorgen de NVLM (Nederlandse Vereniging voor Leraren Maatschappijleer) en ProDemos voor de ontwikkeling en verspreiding van materiaal waarmee leraren hun leerlingen kunnen voorbereiden op het bezoek en waarmee na het bezoek opvolging kan worden gegeven.

  Versterking burgerschapsonderwijs

  Bovenstaand plan sluit aan bij de plannen van het kabinet om burgerschap in het funderend onderwijs te versterken via een verduidelijking van de wettelijke burgerschapsopdracht en een prominentere plaats voor burgerschap in het curriculum.

  De VO-raad vindt verdere investeringen in het burgerschapsonderwijs belangrijk, en juicht dit plan als onderdeel daarvan, toe. De raad heeft het kabinet daarnaast gewezen op de mogelijkheden die er zijn om leerlingen ook met de lokale democratie kennis te laten maken.