Jouw opleidingsbudget

    0
    216

    CAO WEETJES

    In de onderwijs cao PO is vastgesteld dat een werknemer in de categorie OP en OOP recht heeft op individuele professionele ontwikkeling ter waarde van €500 per FTE.

    In de onderwijs cao VO is vastgelegd dat een leraar per schooljaar recht op €600 deskundigheidsbevordering heeft.