Het bereiken van kwetsbare kinderen

  0
  302

  Iedereen in de sector deelt de zorgen over kwetsbare leerlingen. Dat zijn onder andere leerlingen in onveilige thuissituaties en kinderen die we, ondanks alle inspanningen, nu niet goed kunnen bereiken. Daarom heeft de PO-Raad gisteren een peiling uitgezet onder haar leden, waar ze wederom veel respons op hebben ontvangen. 

  Uit deze eerste inventarisatie van de PO-Raad onder haar leden blijkt dat zij gemiddeld 45 procent van de kwetsbare leerlingen in beeld hebben. In 41 procent van de gevallen nemen scholen het voortouw om de kinderen te bereiken, gevolgd door gemeenten (33 procent) en jeugdzorg (1 procent). De respondenten geven aan dat gemiddeld 19 procent van de leerlingen kwetsbaar is. Sommige (v)so-scholen vinden al hun leerlingen kwetsbaar. Als we deze niet meetellen komen we op een percentage van 13 procent. 

  78 procent van de ondervraagde leden geeft aan noodopvang op school te organiseren voor kwetsbare leerlingen, 20 procent heeft externe opvang georganiseerd. Sommige scholen kiezen daarbij ook nog voor een-op-een thuisbegeleiding (18 procent) of begeleiding door middel van digitale middelen (72 procent). De definitieve uitkomst van de peiling en meer informatie hieromtrent zullen we morgen met jullie delen.

  Samen met gemeenten, jeugdhulp en andere partijen delen we de verantwoordelijkheid voor deze kinderen en we zetten ons allen in om deze verantwoordelijkheid zo goed mogelijk te nemen. Ondertussen hebben wij vandaag tijdens diverse overleggen al één en ander in gang kunnen zetten op basis van de voorlopige resultaten van de peiling. Diverse ideeën over hoe we deze problemen kunnen aanvliegen zijn ter tafel gekomen, zoals de inzet van leerplicht ambtenaren, jeugd- of buurthulp een schoolmaatschappelijk werk. Wat de PO-Raad betreft is de aanpak maatwerk, die zo veel mogelijk in de regio concreet vormgegeven moet worden. Er volgt een brief van minister Slob waarin hij aangeeft welke maatregelen genomen gaan worden om deze kinderen zo goed mogelijk te bereiken.