Helft van scholen heeft sponsors of donateurs

  0
  110

  Ongeveer de helft van de scholen krijgt geld of goederen van sponsors of donateurs. Dat staat in de Evaluatie sponsorconvenant 2015-2018.

  Van de scholen die geld of goederen uit sponsoring of donaties ontvangen, levert iets meer dan de helft daarvoor een tegenprestatie. Ze vermelden bijvoorbeeld de naam van de sponsor of donateur in hun communicatiemiddelen.

  Bij sponsoring of donaties gaat het meestal om relatief kleine bedragen die scholen incidenteel ontvangen. Bij 80 procent van de scholen gaat om hooguit 5000 euro. Het zijn vooral commerciële bedrijven die scholen op deze wijze ondersteunen.

  Gezonde leefstijl

  De middelen worden vaak ingezet voor doelen die in het convenant over sponsoring worden genoemd, zoals een gezonde leefstijl en bewegen (voornamelijk primair onderwijs) en samenwerking met het bedrijfsleven (voortgezet onderwijs).

  Scholen zijn niet afhankelijk van sponsors of donateurs. Ze beschouwen sponsoring en donaties als een extraatje.

  Meer bekendheid

  Uit de evaluatie blijkt dat schoolleiders en medezeggenschapsraden het belangrijk vinden dat er een convenant is over sponsoring van het onderwijs, maar ook dat het convenant bij weinig mensen bekend is. Daarom luidt het advies dat uit de evaluatie komt, dat bij een nieuw convenant daar meer bekendheid aan moet worden gegeven.

  In een nieuw convenant zou meer aandacht moeten zijn, zo blijkt ook uit de evaluatie, voor transparantie en voor de rol van social media bij sponsoring en donaties.