Handreiking voor het vervoer van leerlingen gepubliceerd

    0
    227

    Het is de bedoeling dat zo min mogelijk leerlingen na de heropening van de scholen gebruik maken van het openbaar vervoer. Samen met regionale vervoerders en de ministeries van OCW en I&W heeft de VO-raad een handreiking gemaakt om er voor te zorgen dat elke leerling weer daadwerkelijk naar school kan komen.

    In de handreiking staat onder andere dat scholen geacht worden afspraken te maken met regionale vervoerders voor het vervoer van leerlingen die buiten een straal van 8 kilometer van school wonen en echt zijn aangewezen op het ov. Binnen deze straal worden leerlingen geacht te fietsen dan wel zich te laten halen en brengen door een ouder. 

    DOWNLOAD DE ‘HANDREIKING AANVULLEND LEERLING-OV VANAF 2 JUNI 2020’