Handreiking ‘Coronavirus en het gebruik van ventilatie, verwarming en koeling op scholen’ beschikbaar

  0
  430

  De VO-raad heeft in samenwerking met de PO-Raad en Ruimte-OK een handreiking gemaakt over het coronavirus en het gebruik van ventilatie, verwarming en koeling op scholen. Deze handreiking helpt scholen (po, (v)so en vo) te controleren of het ventilatiesysteem aan de door de RIVM en het Bouwbesluit gestelde richtlijnen voldoet.

  De handreiking bevat daarnaast adviezen die van belang zijn voor de gebruikers van de ruimten zoals docenten en leerlingen. Ook staan in de handreiking per categorie ventilatiesysteem tips voor het gebruik hiervan.

  DOWNLOAD DE HANDREIKING ‘CORONAVIRUS EN HET GEBRUIK VAN VENTILATIE, VERWARMING EN KOELING OP SCHOLEN’ 

  Voor eventuele nadere informatie of advies over ventilatie op uw school kunt u terecht bij de Helpdesk VO en bij kenniscentrum Ruimte-OK, dat is gespecialiseerd in de kwaliteit van huisvesting van scholen.