Groeiend lerarentekort? Ouders maken zich er nauwelijks druk om

  0
  559

  Basisscholen die vierdaagse lesweken invoeren, klassen die naar huis worden gestuurd, onbevoegde leraren voor de groep en nu óók nog een daling van de leerresultaten. Het lerarentekort is voor steeds meer kinderen voelbaar. Toch zijn er nog nauwelijks ouders die in het verweer komen. ‘Dat vinden we verbazingwekkend.’

  Ze trokken in een stoet van ouders en kinderen naar het gemeentehuis in Zaandam om te protesteren tegen de invoering van een vierdaagse schoolweek door het lerarentekort. Die actie bracht hen vorig jaar tijdens een grote onderwijsstaking op het podium op het Haagse Malieveld. Leraren zongen hen massaal toe: ‘ouders bedankt, ouders bedankt.’ 

  De ouders en leerlingen van basisschool Tamarinde zijn misschien wel de bekendste actievoerders in de strijd tegen het lerarentekort. En tegelijk zijn ze vrijwel de enige ouders die in opstand zijn gekomen, omdat ze niet willen dat hun kinderen de dupe worden van het lerarentekort. ,,We vinden het verbazingwekkend dat ouders zich niet roeren. Ik begrijp dat werkelijk niet. Misschien denken de meeste ouders nog steeds dat het wel goed komt”, zegt Jeroen de Glas, één van de kartrekkers. 

  Alle seinen staan echter op rood. Uit een enquête van CNV Onderwijs en deze krant bleek gisteren dat leraren massaal de leerresultaten van kinderen achteruit zien gaan door het lerarentekort. Vooral in klassen met steeds wisselende leerkrachten scoren de leerlingen minder goed op toetsen of op de cito. De kinderen krijgen niet alle lesstof aangeboden of hebben te weinig tijd om die goed in hun hoofd te krijgen. 

  Leerlingen in de regio Zaandam werden vorig jaar al getroffen door het lerarentekort. Hun basisscholen waren de eerste die aankondigden een vierdaagse schoolweek in te voeren door een gebrek aan vervangers. De Glas: ,,Mijn dochter scoorde slechter op spelling. Dat is pas later weer bijgetrokken toen ze vijf dagen les kreeg. En ook bij andere kinderen in de klas zag je de resultaten óf achteruitgaan óf stagneren.”

  Verontwaardiging

  Desondanks constateert ook Ouders & Onderwijs dat ‘de massale verontwaardiging’ onder ouders uitblijft. De ouderorganisatie krijgt nauwelijks telefoontjes of klachten binnen over het groeiende lerarentekort. ,,Ouders hebben toch nog het vertrouwen dat de overheid het onderwijs goed heeft geregeld”, verklaart directeur Lobke Vlaming. Ouders & Onderwijs denkt dat de meeste ouders de consequenties niet goed overzien. ,,Leraren zien precies wat er met de leerresultaten van de kinderen gebeurt. Ouders weten niet beter, kennen het verschil niet. Ze weten niet hoe het anders had kunnen zijn.” Bovendien lossen scholen veel problemen nog op, bijvoorbeeld door het samenvoegen van klassen. 

  De ouderorganisatie overweegt een meldpunt te openen waar ouders de gevolgen van het lerarentekort kunnen melden. ,,We weten nog steeds niet precies hoe groot het probleem is en de minister lijkt er niet happig op dat in kaart te brengen. Ik denk dat we ons rot schrikken als we de echte consequenties overzien”, zegt Vlaming. Als de scholen het probleem zelf niet laten zien, moeten de ouders dat maar doen, stelt Ouders & Onderwijs.  

  Dat het zin heeft om in actie te komen, merkten ook de ouders uit Zaandam. Zij zitten inmiddels bij de gemeente om tafel om mee te praten over de problemen in het onderwijs. De gemeente trok 2,5 ton uit om extra ondersteuning voor leerlingen te bieden. ,,Wij hebben onze kinderen massaal aangifte laten doen bij de leerplicht omdat ze niet het onderwijs kregen waar ze recht op hadden. Dan moet de overheid wel iets doen”, zegt De Glas. Hij roept ouders op massaal te klagen bij de Onderwijsinspectie. ,,Als de inspecteurs met al die klachten iets moeten gaan doen, raakt dat ook de minister. Dus ouders kunnen écht iets doen.”