Geweldsincidenten op scholen belangrijk thema in Kamerdebat

  0
  172

  Op 22 januari debatteerde de Tweede Kamer over sociale veiligheid in het onderwijs. Vooral het toenemende aantal geweldsincidenten op scholen had hierbij de aandacht van de Kamerleden, en diverse partijen (PVV, CDA) uitten ook hun zorgen over het groeiend aantal jongeren met messen/vuurwapens op zak (soms ook binnen de school). Als oplossingen werden onder andere meer toezicht op scholen, bijvoorbeeld via kluisjescontrole en fouilleren, en ‘schoolcops’ genoemd.

  Wat betreft het toenemende wapenbezit verwees minister Slob in een reactie naar Stichting School en Veiligheid; scholen kunnen hier terecht voor kosteloze ondersteuning. Ook benadrukte Slob dat het terugdringen van dit wapenbezit en andere illegale middelen door scholieren niet alleen een taak en verantwoordelijkheid is van het onderwijs, maar ook van landelijke en lokale veiligheidsinstanties.

  In het debat was er in dit kader ook aandacht voor het doen van aangifte bij de politie als sprake is van een strafbaar incident binnen de school. Er zou soms sprake zijn van onduidelijkheid of leerlingen/personeelsleden of de school zelf dit zou moeten doen en van aangifteverlegenheid bij de eerste groep. Om dit tegen te gaan, worden instellingen beter geïnformeerd over hoe ze gedupeerden kunnen helpen met aangifte te doen, aldus de minister. De PVV vraagt een voortgezet algemeen overleg aan om een motie in te dienen over het doen van aangifte door scholen.

  De VO-raad vindt het belangrijk dat scholen afspraken maken over wat te doen bij incidenten en wanneer er wel of geen aangifte gedaan wordt.

  Pesten

  Een aantal Kamerleden uitte in het debat hun twijfels over of de huidige aanpak van pesten in het onderwijs werkt. Slob benoemde dat hij positief te spreken is over de pestaanpak in het onderwijs en ook een intensivering ziet op dit vlak. Ook onderstreepte hij dat Nederland internationaal gezien goed (steeds beter) scoort als het gaat om het welbevinden van leerlingen. Volgens de minister ‘zijn we op de goede weg, maar moeten we hier aan blijven werken.’  Hij zei nader te zullen overleggen met de PO-Raad en VO-raad over de pestprotocollen- en aanpak, en koppelt hierover ook terug aan de Kamer. 

  Lhbti-jongeren

  Ook het thema lhbti kwam aan bod. De Kamer benadrukte dat blijvende aandacht nodig is voor deze kwetsbare groep. Minister Slob wil hiertoe de trainingen en conferenties van Stichting School en Veiligheid beter onder de aandacht brengen bij scholen (met name over seksuele diversiteit/lhbti). In een volgende Kamerbrief koppelt hij terug wat op dit vlak gebeurd en bereikt is.

  Ook onderwijspersoneel in wet sociale veiligheid

  Tenslotte waren er binnen de Kamer zorgen over de sociale veiligheid van onderwijspersoneel. De huidige arbowetgeving zou onvoldoende zijn om deze veiligheid te borgen, en het onderwijspersoneel in het po en vo zou hier ook onvoldoende bekend mee zijn. De PvdA wil de ‘Wet sociale veiligheid op scholen’ verruimen en ook het onderwijspersoneel hierop opnemen. De partij vroeg de ministers dit mee te nemen in de evaluatie van de wet. Dit idee kreeg steun van het CDA en de SP.