Geen zin in billen afvegen in de kleuterklas? Bij de Pabo in Zwolle is er nu de bovenbouw-variant

0
607

Knutselen met kleuters? De ene leerkracht doet niets liever, de ander voelt zich veel meer thuis bij  groep 7 of 8. Bij hogeschool Viaa in Zwolle en Windesheim Flevoland begint een pilot waarbij eerstejaars Pabostudenten meteen kiezen voor een onderbouw- of bovenbouwspecialisatie.

Zes Pabo’s in het land mogen hiermee experimenteren in de hoop dat het vooral meer mannen en jongens naar de opleiding trekt. Want die hebben vaak wat minder met kleuterklassen.

Als ze zeker weten dat ze na hun opleiding in de bovenbouw aan de slag willen, waarom zou je ze dan vermoeien met een verplichte ‘kleuterstage‘ en andere specifieke onderbouwlessen? Dat is het idee achter een motie die de Tweede Kamer eerder dit jaar aannam. De minister nodigde hogescholen uit om met een plan voor een gesplitste Pabo te komen.

Voor Pabo-docent Truus Visser hogeschool Viaa in Zwolle komt het als geroepen. ,,Bij de basisscholen groeit de roep om specialisten. Normaal kunnen studenten zich bij ons vanaf het derde jaar specialiseren, nu kan dat meteen vanaf het eerste jaar.”

Ook het argument dat de opleiding zo aantrekkelijker wordt voor mannen herkent ze wel. ,,Het wordt soms wat aangezet, alsof je in de kleuterklassen alleen maar billen afveegt, maar het klopt dat jongens vaak meer de echte kennisvakken willen overdragen in de bovenbouw.”

Breed inzetbaar

De bijna 160 eerstejaars Pabostudenten bij Viaa kunnen nu aangeven of ze de ‘gewone‘ opleiding willen doen of de bovenbouw- of onderbouwvariant. Het gaat vooral om accentverschillen, zegt Visser. ,,Ook na het volgen van de specialisatie blijven ze breed inzetbaar in het werkveld en zijn gewoon bevoegd om te werken in de groepen 1 tot en met 8. 

Maar bij de bovenbouwspecialisatie kun je denken aan extra lessen in het omgaan met pubers, of het gebruik van games in de lessen. En wat minder aan het observeren van kleuters of de specifieke spelvormen in de onderbouw. Omgekeerd: wie kiest voor de onderbouw hoeft de hele methode voor het aanleren van breuken niet te volgen, maar verdiept zich juist in manieren om meetkunde en wiskunde te verwerken in spelvormen voor kleuters.”

Samen in één klas

Visser verwacht dat er komend studiejaar één klas van start gaat met studenten die meteen voor de specialisatie kiezen. ,,Bedoeling is om studenten van beide specialisaties samen in de klas te zetten, zodat ze wel bij elkaar betrokken blijven en ook van elkaar leren. Bij sommige lessen zullen we met twee docenten werken, die de stof vanuit onderbouw- of bovenbouwperspectief behandelen.”

Taalachterstand

Hogeschool Windesheim start bij de Pabo in Almere met alleen de onderbouwspecialisatie. Belangrijkste reden is volgens opleidingscoördinator Helprich ten Heuw het verdwijnen van de kennis over de jonge leerling. ,,Veel kleuterjuffen die destijds nog de kleuteropleiding hebben gevolgd, gaan nu met pensioen. Er is echt behoefte aan specialisten die kleuters kunnen begeleiden als ze bijvoorbeeld met een taalachterstand binnenkomen op de basisschool.” Van de ongeveer 75 eerstejaars krijgen er zestien de kans de specialisatie te volgen.

Bron: De Stentor