Geen cent extra om lerarentekort tegen te gaan

  0
  442

  Het onderwijs krijgt er geen cent bij voor maatregelen tegen het lerarentekort. Dat blijkt uit de Miljoenennota en de OCW-begroting voor 2020 die op Prinsjesdag zijn gepubliceerd.

  De constatering dat er in 2020 geen cent bijkomt, past bij de buitengewoon bescheiden rol die het onderwijs in de Troonrede toebedeeld kreeg. Koning Willem-Alexander ging heel even in op het lerarentekort door te zeggen dat het de komende jaren nijpend blijft. Hij zei vervolgens dat het kabinet blijft bevorderen dat meer mensen kiezen voor een baan in het onderwijs, maar dat ‘bevorderen’ vertaalt het kabinet dus niet in extra geld.

  Minister Wopke Hoekstra van Financiën bewees dat het altijd nog minder kan dan het buitengewoon bescheiden aantal woorden dat in de Troonrede aan het onderwijs werd besteed. Hij had het in zijn praatje bij het aanbieden van de Prinsjesdagstukken in de Tweede Kamer helemaal niet over het onderwijs, laat staan over het lerarentekort.

  Slechts mooie woorden

  In de OCW-begroting voor 2020 en de Miljoenennota staan vooral mooie woorden. Bijvoorbeeld over goed en breed toegankelijk onderwijs en gelijke kansen voor alle kinderen. Het kabinet verbindt deze woorden aan de brede welvaart, die meer is dan slechts macro-economische cijfers. Al deze mooie woorden laten zich evenmin vertalen in extra geld voor het onderwijs, zo blijkt uit de stukken.

  In de Miljoenennota staat wel dat door de keuze van het kabinet om de lasten te verlagen, de inkomsten van de overheid zullen afnemen en dat dit zal leiden tot ‘beperktere publieke diensten’. Dat zal volgens het kabinet betekenen dat de mensen bereid moeten zijn meer zelf te betalen voor onder andere goed onderwijs.