Geef feedback op concept kwaliteitskader ‘Samen Opleiden & Inductie’

  0
  129

  Momenteel werkt een ontwikkelteam – in opdracht van OCW en de vijf sectorraden – aan een eerste uitwerking van een kwaliteitskader ‘Samen Opleiden & Inductie’, waar alle (aspirant-)opleidingsscholen in de toekomst aan moeten gaan voldoen. Betrokkenen kunnen nu feedback geven op de conceptstukken. Reacties uit het veld zijn van harte welkom en worden meegenomen bij het doorontwikkelen van de concepten tot definitieve stukken.

  De conceptstukken zijn te vinden op de website van het Platform Samen Opleiden & Professionaliseren. Het platform heeft de vraagstukken waar we graag uw reactie op horen op een rij gezet in een document. U kunt deze vraagstukken benutten wanneer u de concepten bekijkt, maar ook zelf een keuze maken waar u uw feedback op richt.

  Uw reacties op de conceptuitwerkingen kunt u aan het Platform Samen Opleiden & Professionaliseren mailen via [email protected]. Alvast hartelijk dank voor de gegeven feedback!

  Achtergrond

  De ontwikkeling van het kwaliteitskader komt voort uit het besluit om de beoordeling van reeds erkende opleidingsscholen door de NVAO te vervangen door een nieuwe vorm van kwaliteitszorg, die beter past bij huidige ontwikkelingen. In mei jl. stuurde het ministerie van OCW hierover een brief naar de Tweede Kamer. Alle (aspirant-)opleidingsscholen moeten in de toekomst aan het nieuwe kwaliteitskader ‘Samen Opleiden & Inductie’ gaan voldoen.