Te weinig draagvlak lerarenregister leidt tot uitstel

    0
    92

    Voor het invoeren van het lerarenregister is nog te weinig draagvlak onder leraren. Bovendien sluit het wetsvoorstel lerarenregister onvoldoende aan op de schoolcontext, levert het administratieve lasten op voor scholen en zijn er vraagtekens te plaatsen bij de arbeidsrechtelijke consequenties van niet-herregistratie. Om deze reden heeft staatssecretaris Dekker, op verzoek van de Eerste Kamer, besloten om de invoering van het lerarenregister met een jaar uit te stellen.

    De Eerste Kamer heeft op 21 februari 2017 ingestemd met de invoering van de wet Beroep leraar en lerarenregister. Dit betekent dat leraren vanaf 1 augustus 2018 hun bevoegdheid in het register kunnen registreren. Voor 1 augustus 2018 moeten werkgevers in het onderwijs de basisgegevens aanleveren bij DUO.

    Vanaf 1 augustus 2018 kan de leraar zelf zijn bevoegdheid invoeren in het lerarenregister. Wanneer hij inlogt in het lerarenregister, ziet de leraar eerst de gegevens die de school heeft aangeleverd. Nadat hij deze gegevens heeft bevestigd, kan de leraar zijn bevoegdheid hieraan toevoegen. Voordat leraren hun bevoegdheid kunnen registreren, moeten werkgevers de basisgegevens hebben aangeleverd bij DUO.