Dit is nu bekend over de NPO-financiering en -verantwoording

0
59

Welk exact bedrag een school via het Nationaal Programma Onderwijs (NPO) kan ontvangen en hoe het onderwijs daarover verantwoording aflegt, maakt OCW in juni duidelijk. Het ministerie verzamelt en beantwoordt al wel veel gestelde vragen over het NPO in de Q&A NPO op haar website. Ook de PO-Raad krijgt de nodige vragen van leden over NPO-bekostiging en -verantwoording. De PO-Raad zette de informatie waar de meeste vraag naar is, voor je op een rijtje.

Nieuwe aanvragen inhaal- en ondersteuningsprogramma’s 2020-2021 

Tussen 15 april en 2 mei kunnen er nieuwe aanvragen worden ingediend voor de subsidieregeling Inhaal- en ondersteuningsprogramma 2020-2021. Wordt in dit tijdvak het subsidieplafond 2021 (€ 116 miljoen voor het primair onderwijs) niet bereikt, dan kunnen in een volgend tijdvak van 1 juni tot en met 13 juni opnieuw aanvragen worden ingediend.  

De wijziging van de regeling extra hulp voor de klas wordt ook binnenkort gepubliceerd. Daarmee wordt een tweede tijdvak (1 augustus tot en met 31 december) opengesteld. We houden je hierover op de hoogte. 

Werkloosheidskosten en transitievergoeding 

Wanneer scholen besluiten om tijdelijk personeel aan te trekken met deze NPO-middelen, moeten zij rekening houden met extra lasten in het kader van o.a. werkloosheidskosten en transitievergoedingen. De PO-Raad komt eind mei met een handreiking voor het in kaart brengen van deze kosten. 

Bron: PO-Raad