De gevolgen van falend onderwijs zullen nog voelbaar zijn als corona allang voorbij is

  0
  844

  Scholen die het onderwijs voor groep 8 willen hervatten, geven blijk van verantwoordelijkheidsgevoel.

  Wellicht gaat een parlementaire enquêtecommissie zich over een paar jaar verdiepen in het regeringsbeleid tijdens de coronacrisis – die op dat moment toch wel zal zijn gestold tot (recente) geschiedenis. Een van de ongerijmdheden die dan ter tafel zouden kunnen komen, is deze: in maart wilde het kabinet – voordat het door een handjevol medisch specialisten werd teruggefloten – de scholen openhouden om te voorkomen dat ouders van schoolgaande kinderen niet naar hun werk zouden kunnen. Vorige week besloot het de scholen te sluiten om te bereiken wat bij het begin van de crisis nog onwenselijk werd geacht: dat werkende ouders thuis blijven.

  En er is nog een ongerijmdheid. Toen de scholen dit voorjaar alsnog moesten sluiten, maakten relatief weinig ouders gebruik van de mogelijkheid kinderen die thuis niet adequaat konden worden opgevangen toch naar school te brengen. Na de kerstvakantie zullen naar verwachting veel meer ouders dit doen. En veel scholen moedigen dat aan, zo bleek zaterdag uit een peiling van de Volkskrant. Vooral om leerlingen van de cruciale groep 8 aan het werk te houden.

  Deze leerlingen zijn, vanwege de schooluitval vóór de zomervakantie, met een grote achterstand begonnen aan het jaar waarin wordt beschikt over het niveau waarop zij straks naar het voortgezet onderwijs kunnen doorstromen. Van de centrale eindtoets gaat (vooral op zwakke leerlingen) een positief effect uit, zo is gebleken. Het afstel van de eindtoets in het achterliggende schooljaar had tot gevolg dat leerlingen van groep 8 gemiddeld een lager schooladvies kregen dan voorheen.

  Veel scholen overwegen dan ook het onderwijs voor de leerlingen van groep 8 op 4 januari – twee weken vóór het overige onderwijs – weer te hervatten. Daarmee trotseren zij welbewust de huidige coronarichtlijnen. Het is echter te hopen dat hogere machten de legitieme overweging van deze scholen volgen: dat het relatief geringe risico op verspreiding van het virus niet opweegt tegen het grote belang van een schooladvies dat recht doet aan de kwaliteiten van kinderen. De gevolgen van falend onderwijs zullen nog voelbaar zijn als corona allang voorbij is.