Coalitie: Geef schooladvies pas na eindtoets

  0
  332

  De regeringspartijen D66, VVD en CDA hebben deze week – via berichtgeving in het AD – aangegeven dat ze de volgorde van het schooladvies en de eindtoets weer om willen draaien. Dit is in lijn met de uitkomsten van de Algemene Ledenvergadering (ALV) van de VO-raad afgelopen november. Hierin werd het standpunt aangenomen dat het schooladvies gebaseerd moet worden op alle informatie, inclusief de eindtoets. Dit betekent dat deze toets dus weer voor het uitbrengen van het schooladvies afgenomen moet worden. Nu ook de coalitie heeft aangegeven dat dit hun voorkeur heeft, is deze wijziging weer een stap dichterbij.

   

  Sinds 2014 is de Wet eindtoets PO van kracht. Hierin is het schooladvies leidend en moet tussen half april en half mei een eindtoets worden afgenomen. Wanneer de eindtoets hoger uitvalt dan het gegeven schooladvies, is de basisschool verplicht het advies te heroverwegen. De evaluatie van deze wet wordt dit voorjaar afgerond, waarna de Tweede Kamer wordt geïnformeerd over de doeltreffendheid en de effecten van de wet. In voorbereiding hierop heeft de VO-raad hier uitvoerig met zijn leden over gesproken.

  Kansengelijkheid

  Bij de standpuntbepaling van de ALV over de wenselijkheid van aanpassing van deze wet was kansengelijkheid een belangrijk uitgangspunt. De afgelopen jaren is de thuissituatie van de leerling steeds bepalender geworden als het gaat om de hoogte van het schooladvies en het wel of niet naar boven bijstellen van dit advies na een hogere eindtoetsuitkomst. Het opnemen van de eindtoets als een extra objectief gegeven bij het schooladvies en het vervallen van de heroverwegingen, kan er volgens de ALV aan bijdragen dat de kansenongelijkheid op dit vlak weer wordt teruggedrongen.

  Andere standpunten die werden aangenomen tijdens de ALV ten aanzien van de overgang po-vo waren:

  • Het schooladvies moet door de basisschool uiterlijk 1 april worden gegeven. Zo heeft het vo voldoende tijd de formatie te regelen.
  • Voor een goede overgang van po naar vo is meer flexibilisering in de overgang en het vo nodig. Het schooladvies moet de functie krijgen van een startadvies in plaats van een diploma-advies.