Cito-scores zeggen weinig over schoolkwaliteit

    0
    1044

    De gemiddelde Cito-score van een basisschool zegt meer over leerlingkenmerken dan over de kwaliteit van de school. Dat verklaart het Centraal PlanBureau (CPB) na onderzoek.

    Volgens het CPB kunnen verschillen in leerresultaten (de gemiddelde Cito-score) tussen scholen niet direct worden geïnterpreteerd als kwaliteitsverschillen. De verklaring moet voor een groot deel gezocht worden in verschillen in achtergrond van de leerlingpopulatie, toevallige fluctuaties van jaar op jaar en de kenmerken en prestaties van medeleerlingen, die ook invloed blijken te hebben op de prestaties van individuele leerlingen. Pas na correctie voor al deze gegevens kan iets gezegd worden over de onderwijskwaliteit. Dan blijkt onder meer dat scholen met meer ervaren docenten vaker een hoger schooleffect hebben. Het CPB vond geen samenhang met schoolgrootte en stedelijkheid.

    Het CPB heeft het onderzoek Verschillen in leerresultaten basisscholen uitgevoerd op verzoek van het ministerie van OCW.