Cao-gesprek geklapt – PO-Raad wil eenmalige uitkering

  0
  334

  Het hervatte gesprek over een nieuwe cao voor het primair onderwijs, is direct mislukt. De PO-Raad meldt dat de vakbonden het eindbod van de werkgevers hebben afgewezen.

  Er lag een loonbod van 3 procent, maar dat vonden de vakbonden te mager. De PO-Raad meldt dat de looneisen van de vakbonden zo hoog waren, dat die het noodzakelijk hadden gemaakt om in het personeelsbestand te snijden.

  Nu er voorlopig geen nieuwe cao komt, krijgt het personeel in het primair onderwijs geen structurele loonsverhoging. De PO-Raad adviseert schoolbesturen om met het beschikbare geld over te gaan tot een eenmalige uitkering.

  Meer dan salaris

  Het gesprek tussen de sociale partners ging over meer dan salaris. Zo wilde de PO-Raad onder andere een actualisatie van de functies voor directeuren en onderwijsondersteunend personeel. Hiervoor waren volgens de sectororganisatie nieuwe voorbeeldfuncties beschikbaar.

  De PO-Raad meldt verder bereid te zijn geweest een afspraak te maken over een individueel professionaliseringsbudget. De werkgevers wilden ook dat de bovenwettelijke uitkeringen zouden worden versoberd. Voor het openbaar onderwijs wilde de PO-Raad de normalisering van de rechtspositie van ambtenaren vertalen in een nieuwe cao-tekst.

  Bonden geven PO-Raad de schuld

  De Algemene Onderwijsbond (AOb) beschouwt de opstelling van de PO-Raad als een signaal dat de werkgevers nog steeds niet lijken te snappen dat de vakbonden het lerarentekort als de grootste zorg beschouwen. Volgens de nieuwe AOb-voorzitter Eugenie Stolk (de opvolger van de opgestapte Liesbeth Verheggen) ligt de schuld voor het wederom mislukken van het cao-overleg volledig bij de PO-Raad.

  Volgens CNV Onderwijs weigerde de PO-Raad akkoord te gaan met ‘een redelijke salarisverhoging’. Volgens waarnemend voorzitter Jan de Vries van de christelijke bond moet de PO-Raad ‘zijn werkgeversverantwoordelijkheid nemen en zorgen voor een eerlijke salarisverhoging’.