Brede steun onder ouders voor extra onderwijsgeld

  0
  465

  Ouders maken zich grote zorgen over het lerarentekort en de werkdruk bij leraren. Overvraagde leraren, een toenemend ziekteverzuim en veel lesuitval; het onderwijs staat onder druk en ouders merken hiervan dagelijks de gevolgen.

  80% van de ouders steunt de leraren

  Ouders vinden massaal dat er iets moet gebeuren aan de problemen in het onderwijs. 80% van de ouders steunt dan ook de eisen van leraren om meer salaris en meer geld voor werkdrukverlaging. Dit blijkt uit een peiling die Ouders & Onderwijs hield onder ouders via het Landelijk Ouderpanel.

  Er is veel begrip bij ouders voor de eisen van leraren voor meer salaris en minder werkdruk. 50% van de ouders steunt de voorgenomen staking op 15 maart volledig. 30% steunt de eisen wel, maar vraagt zich af of een staking het juiste middel is.

  De oplossing voor het lerarentekort

  Ouders zien in het verlagen van de werkdruk van leraren de belangrijkste oplossing voor het lerarentekort. 80% van de ouders vindt dan ook dat er meer geld moet komen voor werkdrukverlaging. Dit is volgens hen de beste oplossing om het beroep aantrekkelijker te maken. Volgens ruim 50% van de ouders moeten de salarissen in het onderwijs omhoog.

  Ouders over de staking en acties

  Overigens verwachten ouders relatief weinig last te hebben van de staking. De meeste ouders zijn op vrijdag toch thuis, of ze kunnen makkelijk opvang regelen. De actie van de schoolleiders om geen vervanging te regelen bij ziekte kan op veel minder steun rekenen. 75% van de ouders is tegen deze actie. Met name de onzekerheid die dit oplevert voor kinderen is hen een doorn in het oog.

  Wat vindt Ouders & Onderwijs?

  Ouders & Onderwijs steunt de leraren in hun eisen. Het lerarentekort en de werkdruk in het onderwijs zijn een maatschappelijk probleem waar snel een oplossing voor moet komen. Nu gaat het ten koste van kinderen, leraren en ouders. Er moet daarom onder andere meer geld komen voor structurele werkdrukverlaging, meer handen in de klas en minder administratieve druk op leraren.