Bonden ontevreden over onbevoegden die mogen lesgeven op basisschool

  0
  420

  Basisscholen die kampen met een tekort aan leraren mogen voor sommige vakken mensen voor de klas zetten die geen lerarendiploma hebben, maar wel over specialistische kennis beschikken. Het gaat om de vakken muziek, drama, handenarbeid, kunst en wereldoriëntatie.

  De Onderwijsinspectie zal niet ingrijpen als scholen onbevoegden voor dergelijke vakken voor de klas zetten. Wel moeten scholen eerst van alles hebben geprobeerd om een andere oplossing voor het probleem te vinden, aldus het ministerie van Onderwijs.

  De maatregel is onderdeel van de ‘Handreiking Lerarentekort primair onderwijs’ van het ministerie. Het mag alleen bij deze vakken, omdat voor vakken als taal en rekenen altijd een leraar aanwezig moet zijn.

  Het ministerie benadrukt dat dit geen structurele oplossing is voor het lerarentekort. “Het mag alleen tijdelijk en in geval van nood worden ingezet”, laat het ministerie weten. Dat kan bijvoorbeeld tijdens een griepgolf zijn.

  “Als de inspectie signalen krijgt dat de kwaliteit of veiligheid ernstig in het geding is, zal een onderzoek worden gestart”, stelt het ministerie. “Boven alles moeten de veiligheid van leerlingen en leerkrachten en de kwaliteit van het onderwijs gewaarborgd zijn.”

  Onderwijsbonden denken dat de werkdruk hoger wordt

  De Algemene Onderwijsbond is niet tevreden met de maatregel van het ministerie. “Op deze manier is het geen onderwijs, maar opvang”, aldus AOb-voorzitter Liesbeth Verheggen. “Onbevoegden voor de klas verhoogt de werkdruk voor de andere leraren van de school, waardoor je er niets mee opschiet. Ook lijkt het nu net alsof er geen probleem is, terwijl dat er wel is.”

  Vakbond CNV schaart zich achter de woorden van Verheggen. “Op deze manier krijgen kinderen ieder uur een andere leraar voor de klas. Dat bevordert de rust niet.”

  De timing van het uitbrengen van de handreiking, verbaast Verheggen. “Wij zijn nog in gesprek met het ministerie om te kijken hoe scholen beter kunnen samenwerken. Door deze maatregelen denk ik dat scholen niet meer samen willen werken.”

  ‘Handreiking geeft duidelijkheid

  Een woordvoerder van de PO-raad laat weten dat het goed is dat er een plan is. “Dit geeft duidelijkheid en kaders voor scholen.”

  Ook CNV denkt dat het plan duidelijkheid geeft. “Het is goed dat schoolbesturen nu weten wat wel en wat niet mag.”

  De PO-raad wil niet dat het te vaak wordt ingezet, maar denkt dat het veel problemen kan oplossen. “Het is beter om in het uiterste geval een onbevoegde voor de klas te hebben, dan om een hele klas naar huis te sturen. We moeten ook vertrouwen op de Inspectie voor handhaving hierop.”

  Kabinet zet in op zijinstromers

  Eerder dit jaar werd al bekend dat het collegegeld voor alle lerarenopleidingen wordt verlaagd om iets aan het tekort te doen. De eerste twee jaar hoeven ze maar de helft van het collegegeld te betalen. Het gaat om zo’n tachtig opleidingen.

  Daarnaast probeert het kabinet in te zetten op zijinstromers. Dit zijn mensen met een universitair diploma of een hbo-diploma die voor de klas komen te staan, terwijl ze hun lesbevoegdheid halen. Minister Arie Slob van Onderwijs trekt daar miljoenen voor uit.