Bij helft MR’s in voortgezet onderwijs geen verkiezingen

0
1

De helft van de MR-leden in het voortgezet onderwijs (vo) is zonder verkiezingen lid geworden van de medezeggenschapsraad (MR). Dat blijkt uit onderzoek van het LAKS en de VOO. De organisaties pleiten daarom voor meer aandacht voor medezeggenschapsraden, bijvoorbeeld met een landelijke verkiezingsweek. Verder valt op dat MR’s in de ogen van de leden goed functioneren, maar dat een derde van de leden vindt dat ze niet goed zijn ingewerkt.

Het Landelijke Aktie Komitee Scholieren (LAKS) en de Vereniging Openbaar Onderwijs (VOO) deden het afgelopen jaar via een uitgebreide enquête onderzoek naar de medezeggenschap in het voortgezet onderwijs. Van de 350 leden van MR’s, waarvan 150 van de ouder- en leerlinggeleding. De helft van hen gaf aan dat er geen verkiezingen noodzakelijk waren voor MR-leden om verkozen te worden. Dit betekent dat er een gelijk aantal of minder kandidaten waren dan het aantal beschikbare plaatsen in de MR. Volgens de respondenten komt dit door de (on)bekendheid van de MR op school.

De uitkomsten bevestigen voor het LAKS en de VOO de behoefte aan een nationale verkiezingsweek voor de medezeggenschapsraden in het funderend onderwijs.
Lees meer over dit onderzoek