“Betere resultaten op protestantse scholen”

  0
  527

  RTL Nieuws heeft onderzoek gedaan naar de prestaties van scholen in het voorgezet onderwijs. Uit dat onderzoek blijkt dat leerlingen op protestants-christelijke middelbare scholen hogere cijfers voor hun eindexamen halen en minder vaak blijven zitten vergeleken met leerlingen op openbare scholen. Dat meldt RTL Nieuws.

  Zowel schoolresultaten bij het examen, zittenblijvers (bovenbouw en onderbouw) als het niveau van scholieren uit leerjaar 3 in vergelijking met hun niveau op de basisschool werden meegenomen in het onderzoek. Op deze punten bleken protestantse scholen beter te scoren dan openbare instellingen voor voortgezet onderwijs. Gemiddeld ligt de score op protestantse scholen 0,1 punt hoger. Daarnaast blijkt het dat protestantse scholen tevens beter scoren dan rooms-katholieke scholen en algemeen bijzondere scholen zoals Jenaplanscholen.
  De hogere score zou volgens hoogleraar Onderwijskunde Sjoerd Karsten te maken kunnen hebben met de manier waarop er wordt lesgegeven op protestantse scholen. Genoemd worden een strenger schoolklimaat en beter toezicht op op tijd komen en spijbelen. Volgens Karsten komt dit beleid het leerklimaat ten goede.
  Waar de score voor protestants-christelijke scholen dus hoger ligt dan bij openbare scholen, scoren gereformeerde en reformatorische middelbare scholen echter nog weer beter. Op laatstgenoemde scholen ligt de score 0,1 punt hoger dan op algemeen protestants-christelijke scholen. Gereformeerde scholen scoren zelfs 0,5 punt beter.
  Bij het onderzoek van RTL Nieuws zijn alleen scholen beoordeeld die wat betreft de genoemde beoordelingspunten scores konden aanleveren. De twee islamitische middelbare scholen die Nederland konden bijvoorbeeld niet worden meegenomen voor het vergelijkingsonderzoek. Via deze link is een lijst te zien van middelbare scholen en hun score.