Betere onderwijskansen met doorstroomprogramma po-vo

  0
  573

  Basisscholen en scholen voor voortgezet onderwijs kunnen samen een doorstroomprogramma po-vo ontwikkelen om kinderen betere schoolloopbaankansen te bieden. Tot 31 mei kan het bevoegd gezag van een van de deelnemende scholen hiervoor subsidie aanvragen.

  Kinderen met dezelfde talenten hebben recht op gelijke kansen. Ieder kind moet zich ten volle kunnen ontplooien, ongeacht haar of zijn achtergrond, het opleidingsniveau van de ouders of hun financiële middelen. Doorstroomprogramma’s po-vo kunnen kinderen helpen die bij de overgang van het primair naar het voortgezet onderwijs cognitief een hoger niveau aankunnen, maar door gebrek aan steun van de thuisomgeving dat niet vanzelfsprekend kunnen realiseren.

  Scholen voor primair en voortgezet onderwijs kunnen gezamenlijk subsidie ontvangen als zij doorstroomprogramma’s ontwikkelen. Om in aanmerking te komen voor subsidie moet een doorstroomprogramma zich richten op cognitieve en/of metacognitieve vaardigheden van de leerlingen, op hun thuissituatie, op ouderbetrokkenheid en omgevingsfactoren.

  De subsidie wordt beschikbaar gesteld vanuit het Actieplan Gelijke Kansen. Dit Actieplan is in 2016 door de overheid opgezet om gelijke kansen in het onderwijs te vergroten. Voor de doorstroomprogramma’s trekt het ministerie van Onderwijs in totaal ruim zestien miljoen euro uit. Per deelnemende leerling is dit jaar duizend euro beschikbaar, met een maximum van 124 leerlingen per doorstroomprogramma po-vo.

  Subsidieaanvragen kunnen tot 31 mei 2019 worden ingediend via een aanvraagformulier op de website van de Dienst Uitvoering Subsidies aan Instellingen (DUS-I).