Basisscholen houden 110 miljoen euro op de plank

  0
  2210

  Basisscholen hebben afgelopen jaar 110 miljoen euro op de plank laten liggen. In het heetst van de strijd om meer geld voor het basisonderwijs liepen de reserves zelfs met 35 miljoen euro op. Dat blijkt uit nieuwe cijfers van de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO).

  De basisscholen voeren felle acties om meer geld te krijgen voor betere salarissen van de leraren. Ze hebben al ruim 700 miljoen euro extra gekregen (ook voor verlaging van de werkdruk), maar willen er nog een dergelijk bedrag bij.

  Desondanks hielden de basisscholen vorig jaar 110 miljoen euro op de spaarrekeningen over. En dat is 35 miljoen euro meer dan het jaar ervoor. Het doet op zijn minst de wenkbrauwen fronsen. Jan van de Ven, voorman van actiegroep PO in Actie, ‘snapt er geen fluit van’. ,,Dit keert elk jaar terug en toch krijgen we dat niet opgelost. Ik vind het krankzinnig. Dit kan je toch het publiek niet uitleggen?”

  Volgens sectororganisatie PO-Raad is het beeld echter vertekend. Scholen horen pas na afloop van het schooljaar precies hoeveel geld ze ontvangen. Omdat ze vaak voorzichtiger begroten, hebben ze in oktober ineens extra geld. ,,Scholen kunnen niet al het extra geld binnen een paar maanden een bestemming geven,” aldus woordvoerder Ad Veen. De PO-Raad pleit al langer voor een eenvoudiger systeem voor de bekostiging van scholen, omdat ze nu te maken met schooljaren, kalenderjaren en een peildatum van 1 oktober waarop alle leerlingen worden geteld.

  1,1 procent

  Volgens de PO-Raad lopen de reserves al snel op, omdat 7000 scholen iets op de rekening hebben staan. Het gaat om 1,1 procent van de totale som die ze krijgen.

  Wel blijkt uit een eerste analyse van de PO-Raad dat 20 à 30 van de 1100 schoolbesturen opvallend veel hebben overgehouden. De sectororganisatie gaat met die besturen in gesprek om uit te zoeken hoe dat komt. Veen: ,,Misschien is er een goede verklaring voor, bijvoorbeeld omdat ze sparen voor groot onderhoud.”

  Leraar Van de Ven vindt dat basisscholen alleen het hoognodige op de plank moeten houden voor eventuele tegenvallers. Tegen te veel miljoenen op de rekening moet het ministerie van Onderwijs optreden. Van de Ven: ,,De minister kan ook zeggen: schoolbestuur, je hebt miljoenen overgehouden, je wordt gekort op je bekostiging voor het nieuwe jaar. Maak eerst dat geld maar op.”

  Het ministerie van Onderwijs ziet dat onderwijsinstellingen de afgelopen jaren meer geld hebben gekregen. Een gezonde bedrijfsvoering is belangrijk, stelt een woordvoerder, maar schoolbesturen moeten niet te veel reserves hebben. ,,Natuurlijk volgen wij dit nauwgezet. We vinden dat er geen onderwijsgeld onnodig op de bank moet blijven staan.”