Amsterdamse aankomende leraren kunnen vanaf juni diverse beurzen aanvragen

  0
  295

  Per 1 juni aanstaande kunnen aankomende leraren in Amsterdam diverse beurzen aanvragen. Er zijn vier verschillende regelingen, waarbij een aantal ook onderling te combineren is. Hiermee wil Amsterdam het lerarentekort terugdringen. Dit meldt de gemeente Amsterdam.

  Amsterdam is een aantrekkelijke stad voor jonge gezinnen. Goed onderwijs hoort daar als vanzelfsprekend bij. Om het lerarentekort aan te pakken stelt de gemeente nu beurzen beschikbaar. Hiermee willen we de financiële drempels voor (her)intreding in het onderwijs wegnemen en meer leraren aan de stad verbinden. Andere maatregelen die Amsterdam heeft genomen zijn het vergoeden van reiskosten, herverdelen van parkeerplekken voor scholen en beschikbaar stellen van 100 woningen voor startende leraren.
  Voor aanstaande leraren zijn er vier verschillende regelingen, waarbij een aantal ook onderling te combineren is. De regelingen gelden in ieder geval voor 2018 en 2019 en zijn:
  • Collegegeldbeurs: om studenten die tijdens hun studie al kiezen voor het Amsterdamse onderwijs te compenseren voor de gemaakte studiekosten tot maximaal 12.000 euro;
  • Terugkeerbeurs: om bevoegden die terugkeren naar het Amsterdamse onderwijs te compenseren voor kosten en/of inkomstenderving tot maximaal 5.000 euro;
  • Studieverlofbeurs: om zij-instromers die instappen in het Amsterdamse onderwijs te compenseren voor studiekosten en/of inkomstenderving tot maximaal 5.000 euro;
  • Aanvullende zij-instroombeurs: om scholen tegemoet te komen in de kosten voor het begeleiden van zij-instromers waar de landelijke zij-instroombeurs niet dekkend is tot maximaal 8.500 euro per zij-instromer. Hierover neemt de gemeenteraad in juni 2018 een besluit.
  De beurzen kunnen vanaf 1 juni 2018 worden aangevraagd en gelden met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2018.