ABP verlengt toepassing ANW-compensatie tot 1 mei 2018

  0
  773
  Het ABP-bestuur heeft ingestemd met het verzoek van de sociale partners om de ANW-compensatie tot 1 mei 2018 te verlengen.

  Zoals eerder bericht is de pensioenregeling bij het ABP per 1 januari 2018 gewijzigd. Een van de wijzigingen is het vervallen van de ANW-compensatie. De financiële gevolgen van deze wijziging zijn voor iedereen verschillend. Ook is het niet in alle situatie noodzakelijk om dit gat op te vangen met een verzekering. Om dit uit te zoeken en weloverwogen keuzes te maken, is tijd nodig. Daarom verzochten de sociale partners aan het ABP-bestuur om de termijn waarbinnen dit moet gebeuren te verlengen van 1 februari 2018 tot 1 mei 2018. Deze verlenging betekent dat de partner van een werknemer die voor 1 mei 2018 overlijdt recht heeft op ANW-compensatie volgens de oude voorwaarden (zie kader).

  Verder heeft het ABP-bestuur meer helderheid gegeven over de situaties waarin na 1 mei 2018 recht bestaat op ANW-compensatie. Hiervoor verwijzen wij naar de website van het ABP. Heeft u hierover nog vragen? Neem dan contact op met de Helpdesk van de VO-raad (alleen voor leden).

  Voorwaarden ANW-compensatie

  • De partner van een deelnemer heeft recht op ANW-compensatie als er geen, niet langer meer of verminderd recht bestaat op een ANW-uitkering.
  • De compensatie is maximaal 75% van nabestaandenuitkering als gevolg van de Algemene Wet Nabestaandenuitkering (2017: ongeveer € 11.300). Of de partner van de overleden werknemer dit maximale bedrag ontvangt hangt af van het aantal jaar waarover pensioen wordt berekend.
  • Als de partner van de overleden werknemer bij toekenning van het partnerpensioen jonger is dan 40 jaar, dan eindigt de ANW-compensatie 12 maanden na ingang.
  • De compensatie vervalt op de eerste dag van de maand waarin:
   • de partner AOW gaat ontvangen
   • de partner gaat samenwonen of een partnerschap aangaat